Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yoksulluk sosyolojisinin temel kavramlarının, kuramlarının ve yaklaşımlarının bilinmesi, yoksulluğun tarihsel süreçteki gelişminin bilinmesi ve yoksulluğun Türkiye’deki profilinin çıkarılması dersin genel amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İlyas Sucu
Öğrenme Çıktıları
  1. Yoksulluk olgusunun temel kavramlarını bilir.
  2. Yoksulluğun tarihsel süreç içindeki gelişimini açıklar.
  3. Yoksulluğun nedenleri ve mücadele yöntemlerini tartışır.
  4. Yoksulluğun Türkiye bağlamındaki gelişimini ve profilini izah eder.
  5. Yoksulluğun teşhir biçimini fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika
Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk
Guy Standing, Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf
Nurgün Oktik, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları
Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk
George Orwell, Paris ve Londra’da Beş Parasız
Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri-Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri
Aslıcan Kalfa-Topateş, Dilenciler – Türkiye’de Yoksulluk ve Dilenme Kültürü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yoksulluk olgusu öncelikle bir toplumsal tip olarak ele alınacak, daha sonra bu olguyu ortaya çıkaran süreçler, tarihsel gelişim incelenecektir. Yoksulluk olgusunun ele alınış biçimi yani yaklaşımların farklılıklarının yoksulluk kavramsallaştırmasına, yoksulluğun nedenlerine ve mücadele biçimlerine nasıl etki ettiği ve ortaya çıkan farklı kuramlar incelenecek ve tartışılacaktır. Ayrıca yoksulluk olgusunun Türkiye’deki görünümü, profili, ele alınışı incelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Giriş, ders planı ve kaynakçalar Yok Yok
2.Yoksulluk ilgisi, Türkiye’de yoksulluk çalışmaları ve yoksulluk sosyolojisi kaynakçası Okuma Yok
3.Bir toplumsal tip örneği: Yoksul Okuma Yok
4.Yoksulluk: Tarihsel süreç Okuma Yok
5.Kavramsal çerçeve (mutlak/göreli yoksulluk, yoksulluk kültürü, dip sınıf, sosyal dışlanma) Okuma Yok
6.Kavramsal çerçeve (prekarya, nöbetleşe yoksulluk, yeni yoksulluk ve kentsel yoksulluk) Okuma Yok
7.Yoksulluğun nedenleri Okuma Yok
8.Yoksullukla mücadele: Kurumlar, yaklaşımlar ve uygulamalar Okuma Yok
9.Ara Sınav Okuma Yok
10.Türkiye’de yoksulluk halleri üzerine örnekler ve tartışmalar Okuma Yok
11.Yoksulluğun teşhiri: Yazılı ve görsel medya Okuma Yok
12.Yoksulluğun edebiyatı Okuma Yok
13.Türkiye’de yoksulluk profili Okuma Yok
14.Genel Değerlendirme Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4728
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma10110
Ev Ödevi4520
Toplam149