Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık sosyolojisindeki başlıca kavramları tanımlamak; sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimini ve bu dala yönelik kuramsal yaklaşımları aktarmak; sağlığı toplumsal bir süreç olarak ele alarak ekonomi-politik ve sosyo-kültürel yönlerden incelemek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlığın toplumsal örüntülerini vurgular.
  2. Toplumun içinde yaşayan, bir başka deyişle sosyalleşmiş bir varlık olarak insan sağlığının, içinde yaşadığı toplumun kültüründen nasıl ve ne yollarla etkilendiğini irdeler.
  3. Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerine ilişkin örnekler üzerinde tartışır.
  4. İnsanın toplumun kurduğu kültürel yapı içinde sağlığın yerini ve önemini irdeler.
  5. Sağlığın evrensel tanımında yer alan “bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımlardan tam iyilik durumu”nu kültürel boyutta irdeler.
  6. Sağlık sosyolojisi disiplininin tarihsel gelişimini öğretir.
  7. Sağlık sosyolojisinin temel kavramları ve kuramlarını ele alır.
  8. Sağlık ve toplum ilişkisindeki güncel tartışmaları örnek olarak inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabıÖzben, M. ve Öz, İ. (Ed.) (2016). Sağlık Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını.Ek kaynaklar - Bird, C. E., Conrad, P., Fremont, A. M. ve Timmermans, S. (Ed.) (2010). Handbook of Medical Sociology (6. Baskı). Nashville: Vanderbilt University Press. [İngilizce]- Cirhinlioğlu, Z. (2017). Sağlık Sosyolojisi (7. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (OMÜ Merkez Kütüphane 306.461 C578s)- Cockerham, W.C. (2012). Medical Sociology (12. Baskı). New Jersey: Pearson Education. [İngilizce]- Conrad, P. (1975). The Discovery of Hyperkinesis: Notes on the Medicalization of Deviant Behavior. Social Problems, 23(1): 12–21. [İngilizce]- Gabe, J. and Monaghan, L. (Ed.) (2013). Key Concepts in Medical Sociology (2. baskı). Londra: SAGE. [İngilizce]- Öz, İ. (2016). Türkiye'de Sağlık Sosyolojisi. M. Özben ve İ. Öz (Ed.). Sağlık Sosyolojisi (s. 9-11) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını.- Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. İstanbul: Birey Yayıncılık.- Özbay, C. ve Erol, M. (2018). Vatandaşlık Rejimi, Cinsellikler ve Beden Siyaseti. Cogito, 90: 201-204. - Seale, C. (2008) Mapping the Field of Medical Sociology: A Comparative Analysis of Journals. Sociology of Health ve Illness, 30(5): 677–695. [İngilizce]- Wallace, R. A. ve Wolf, A. (2015). Bedenin Yeniden Keşfi: Beden Sosyolojisi ve Sosyobiyoloji. R.A. Wallace ve A. Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi (s. 500-541) içinde. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık sosyolojisinin tarihçesi, kavramları ve kuramları; sağlık politikaları; iş sağlığı; toplumsal sağlık; sağlık ve tüketim; sağlık ve kent; depresyon, yalnızlık, yaşlanma ve ölüm
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık sosyolojisindeki başlıca kavramlar Sağlık, hastalık rolü, doktor-hasta ilişkisi, tıbbileştirme, ilaca bağımlılaştırma (farmasötikalleştirme), biyoetik, hastalık anlatısı, vb. Okuma Yok
2.Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi Okuma Yok
3.Sağlık sosyolojisine kuramsal yaklaşımlar Okuma Yok
4.Sağlık kurumları ve çalışanları Okuma Yok
5.Sağlık politikaları ve sağlıkla ilgili toplumsal hareketler Okuma Yok
6.Sağlık ekonomi politiği: Sağlığın özelleşmesi, metalaşması, sağlık eşitsizlikleri Okuma Yok
7.Toplumsal sağlık: Beslenme, şiddet, kürtaj, aşı karşıtlığı tartışmaları, vb. Okuma Yok
8.İş sağlığı: İş kazaları, üretime bağlı kirliliğin işçi ve halk sağlığına etkileri, vb. Okuma Yok
9.Ara sınav Ara sınav Yok
10.Sağlık ve kentleşme: Kentsel dönüşüm ve hava kirliliği, vb. Okuma Yok
11.Çağın hastalıkları: Depresyon ve yalnızlık Okuma Yok
12.Sağlık ve tüketim: Sağlık turizmi, yaşam tarzı göçü, beden sosyolojisi, vb. Okuma Yok
13.Yaşlanma ve ölüm Okuma Yok
14.Belgesel film gösterimi örn. Michael Moore, Sicko (Hasta), 2007 İzleme, tartışma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma818
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma12224
Performans616
Toplam150