Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyoloji öğrencilerine, sosyolojinin, sağlık ve tıp konularıyla ilişkin yaklaşımını göstermek, farklı bakış açılarının olduğunu vurgulamak, sosyal bilimlerin sağlık, hastalık, rahatsızlık vb. gibi kavramları nasıl yorumlandığını göstermek, topluluklara özgü bazı semptompların kültürden kültüre nasıl değişiklik gösterdiğini sunmak, sağlık konularının evrensel mi yoksa kültürel olgular mı olduklarına sosyolojinin teorik ve metodolojik olarak nasıl baktığını göstermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlığın toplumsal örüntülerini vurgular.
  2. Toplumun içinde yaşayan, bir başka deyişle sosyalleşmiş bir varlık olarak insan sağlığının, içinde yaşadığı toplumun kültüründen nasıl ve ne yollarla etkilendiğini irdeler.
  3. Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerine ilişkin örnekler üzerinde tartışır.
  4. İnsanın toplumun kurduğu kültürel yapı içinde sağlığın yerini ve önemini irdeler.
  5. Sağlığın evrensel tanımında yer alan “bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımlardan tam iyilik durumu”nu kültürel boyutta irdeler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Foucault, M.(2015) Biyopolitikanın Doğuşu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi YayınlarıÖzbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. İstanbul: Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık Sosyolojisi nedir? Sosyal Bilimler ile Tıp Bilimi ilişkisi nedir? Niçin bazı kavramları sağlık sosyolojisi perspektifinden açıklama ihtiyacı duyuyoruz? Semptomların anlamı, kültüre özgü semptomlar, hastalığın kişisel ve sosyal anlamları, yaftalanma, hastalıktan utanma, hasta ve hasta yakınlarının perspektiflerinden doktorların konumu, doktor hasta ilişkileri, hasta dernekleri, biyolojik vatandaşlık, tıbbıleştirilmiş benlik ve biyopolitikaları vb. açıklamak.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık Sosyolojisine Giriş: Sağlık Sosyolojisi Nedir? Sosyal Bilimler ve Tıp Bilimi arasındaki ilişki nedir? Yok Yok
2.Hastalık ve Hastalık Durumu Kavramları: Semptom ve Hastalıkların anlamı: Rahatsızlık-Hastalık, Hastalıkların Kişisel ve Sosyal Anlamları: Hastanın iç dünyasını anlayabilme Okuma Yok
3.Biyolojik Vatandaşlık Okuma Yok
4.Biyopolitikalar Okuma Yok
5.Sağlık ve Toplumsal Sınıf Okuma Yok
6.Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Okuma Yok
7.Sağlıkta Eşitsizlik Okuma Yok
8.Ara sınav Okuma Yok
9.Akıl Hastalıkları Okuma Yok
10.Sağlık ve Çevre Okuma Yok
11.Palyatif Bakım ve Hastalık Anlatıları Okuma Yok
12.Sağlık Sosyolojisinde Özel Konular Okuma Yok
13.Sağlık Sosyolojisinde Etik –Hasta Hakları Okuma Yok
14.Tartışma Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma818
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma12224
Performans616
Toplam150