Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS497 Öğrenme Psikolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılmasını; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürlerinin ve uygulamalarının öğretilmesini amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Murat Kurt
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenme süreçlerine ilişkin temel ilkeleri açıklar
  2. Öğrenme psikolojisindeki temel teorik konuları kavrar
  3. Öğrenme psikolojisinde kullanılan deneysel işlemleri anlar
  4. Öğrenme ilkelerini gerçek yaşam durumlarına uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri (çev. H. Çetinkaya). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Hove, M.J.A. (2001).Öğrenme Psikolojisi, (Çev., Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım Ltd. Şti.
Rachlin, H. (1970). Introduction to Modern Behaviorism. San Francisco: W. H. Freeman.
Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Ankara: Palme Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesi; koşulsuz davranışın yapısı; alışma ve duyarlılaşma etkileri; klasik ve edimsel koşullamanın temel ilkeleri; sönme; pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması; klasik ve edimsel koşullamanın ilkeleri; pekiştirme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; öğrenme kuramlarının incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar ve tanımlar: Öğrenmenin temel özellikleri Yok Yok
2.Koşulsuz davranışın yapısı Yok Yok
3.Alışma ve duyarlılaşma Yok Yok
4.Klasik koşullama: Temel kavramlar Yok Yok
5.Klasik koşullamada uyarıcı ilişkileri Yok Yok
6.Klasik koşullama: Kuramsal yaklaşımlar Yok Yok
7.Edimsel koşullama: Temel kavramlar Yok Yok
8.Ara sınav Yok Yok
9.Pekiştirme tarifeleri Yok Yok
10.Pekiştirme kuramları: Davranım yoksunluğu hipotezi, davranışsal düzenleme yaklaşımı Yok Yok
11.Pekiştirme kuramları: Etki yasası, dürtü azaltma kuramı, Premack ilkesi Yok Yok
12.Ceza Yok Yok
13.Kaçma ve Kaçınma Yok Yok
14.Dersin değerlendirilmesi Yok Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11818
Derse Katılım13339
Tartışma5525
Soru-Yanıt818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11515
Toplam150