Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kimlik kavramının kökenini, inşasını ve sosyal, kültürel ve politik anlamlarını sosyolojik çerçeveden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kimlik kavramının geleneksel ve güncel anlamları üzerine tartışmak, kimlik kavramının kültürün çeşitli kavramlarıyla ilişkisini tartışmak dersin temel gidişatını belirleyecektir. Bunlarla ilgili olarak kimlik mücadeleleri, kimlik siyaseti ve kimlik temelli yeni toplumsal hareketler incelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimliğin toplumsal inşaasını anlar.
  2. Sınıf, ırk, cinsiyet gibi kimlik belirleyici kavramların toplumsal olarak inşaa edilmiş kategoriler olduğunu açıklayabilir.
  3. Kimlik kategorilerinin iktidar ve ayrıcalıklar ile ilişkisini açıklayabilir.
  4. Kimlik kategorilerinin kesişme alanlarını gösterebilir.
  5. Ders boyunca öğrendiği kimlik kavramlarını toplumda karşılaştığı durumları açıklamak için kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anık, Mehmet (2012). Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
Karakaş, Mehmet. (2013). Türkiye’nin kimlikler siyaseti ve sosyolojisi. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt: 8. Sayı: 2.
Kaya, İbrahim. (2007) Kimlik Politikaları: Tanınma mı? Yoksa Hegemonya mı?. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Cilt: 1: 144-156.
Özdalga, Elisabeth (2014). Kimlik Denklemleri. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
Özyurt, Cevat. (2012). Kimlik ve Farklılaşma. İstanbul: Açılım Kitap.
Yanık, Celalettin. (2013). Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının
Sosyolojik Analizi. Kaygı. Sayı:20: 225-237.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimlik kavramı, kategorileri, kimlik ve toplumsal sınıf ilişkileri, kimlik mücadeleleri, kimlik temelli toplumsal hareketler, çokkültürcülük tartışmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtılması, ders işleniş esaslarının belirlenmesi Yok Yok
2.Kimlik kavramı ve kavramsal çerçeve Okuma Yok
3.Kimlik kategorileri Okuma Yok
4.Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları I Okuma Yok
5.Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları II Okuma Yok
6.Kimlik, etnisite ve kimlik siyaseti/milliyetçilik Okuma Yok
7.Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri I: Milliyetçilik, İslamcılık Okuma Yok
8.Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri II Okuma Yok
9.Ara sınav Okuma Yok
10.Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler I Okuma Yok
11.Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler II Okuma Yok
12.Göç süreçleri ve kimlik sorunları Okuma Yok
13.Kimlik temelli yeni toplumsal hareketler Okuma Yok
14.Dersin değerlendirilmesi Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma818
Soru-Yanıt5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma10220
Toplam149