Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS424 İktisat Sosyolojisi 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İktisat sosyolojisinin kuramsal temellerini anlamak, Toplum ve İktisatnin yapısını analiz etmek, İktisadın sosyolojik temelli açıklamalarını(fordizm-post fordizm vs) kavramak, teknoloji ve İktisat ilişkisini ve bununla birlikte değişen çalışma kültürünü açıklamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Ferhat AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
  1. İktisat sosyolojisinin konusunu ve kuramsal geçmişini açıklar.
  2. Sanayi toplumunda iktisadi ve sosyal yapılanmayı analiz eder
  3. İktisat sosyolojisi açısından fordizm ve post-fordizm’i değerlendirir.
  4. Teknoloji, sanayi toplumu ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sanayi Toplumu, Raymond Aron
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber
Tüketim Toplumu, Jan Boudrilard
Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm Prof.Dr. Nalan Ölmezoğulları
Geç Kapitalizm, Ernest Mandel
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İktisat sosyolojisinin kuramsal temelleri, Toplumun İktisadi yapısı, Teknoloji ve İktisat ilişkisi, Tüketim toplumu ve çalışma kültürü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İktisat sosyolojisinin konusu Yok Yok
2. İktisat sosyolojisinin kuramsal temelleri Okuma Yok
3. İktisat sosyolojisinin bugünü Okuma Yok
4.Sanayi toplumunda İktisat ve toplumsal yapılanma Okuma Yok
5. Bilgi toplumunda İktisat ve toplumsal yapılanma Okuma Yok
6.Fordizm Okuma Yok
7.Postfordizm Okuma Yok
8.Feminist iktisat Okuma Yok
9.Ara Sınav Okuma Yok
10. Teknolojik gelişme ve sosyo-iktisadi yaşam Okuma Yok
11. İktisat ve siyaset Okuma Yok
12.Tüketim Toplumu Okuma Yok
13.Tüketim Toplumunda İktisadi Yapı Okuma Yok
14. Değerlendirme Yok Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Takım/Grup Çalışması616
Makale Yazma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma8432
Ev Ödevi166
Toplam150