Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste toplumda değişmiş bulunan yaş, yaşlanma ve yaşlılığın algılanmasındaki değişimler incelenecektir. Ayrıca uzun yaşamaya bağlı olarak, toplumlarında giderek yaşlılar toplumu olacağını varsayarak bunun sosyoekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarının ne anlama gelebileceğini tartışmak amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selim EREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaş ve yaşlılığa ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçeve ve literatürün aktarılmasıyla yaşlılığı sosyolojik bir olgu olarak anlar
  2. Yaşlılığın tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrimin sosyolojik incelenmesinin yaparak yaşlılığın değişen bir sosyolojik olgu olduğunun ve sanayi sonrası dönemde yeni yaklaşımların kavrar.
  3. Dünyada yaşlılık konusundaki farklı yaklaşımları tartışarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Leslie A ve Morgan, Suzanne Kunkel (2007) Yaşlanma, Toplum ve Yaşam Döngüsü
İsmail Tufan (2003) Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Toplum, Yaşlanmanın Sosyolojisi, Anahtar Yayınları.
H Harris, D. K (2007), The sociology of aging (2007) Rowman & Littlefield
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1950’li ve 60’lı yıllarda doğan kuşaklar 40’lı yaşları emeklilik, hatta yaşlılık olarak tanımlayan bir sosyokültürel atmosferde dünyaya gelmişlerdi. Kırk yaş bir tür yetişkinlik -sonrası dönem gibi algılanmaktaydı. Hatta bu kuşaktan birçoğu kırklı yılarının hemen başında emekliliğe ayrılmışlardı. Oysa son birkaç on yıldır modern tıp ve ilaç sektöründeki gelişmeler, hastanelerin açılması, göreli olarak refah düzeyinin artması gibi faktörler yaşam kalitesini yükselttiği gibi yaşam beklentisini de uzatmıştır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Yaşlılık ve Yaşlılığın Toplumsal Boyutları Okuma Yok
2. Bir Sosyal Kategori Olarak Yaşlılığın Ortaya Çıkışı Okuma Yok
3. Yaşlılık Üzerine Bazı Kuramlar Okuma Yok
4.Yaşlılık Üzerine Bazı Kuramlar Okuma Yok
5. Nufus ve Kalkınma ve Yaşlılık İlişkisi Okuma Yok
6.Yaşlılığı Araştırmanın Yol ve Yöntemleri Okuma Yok
7.Türkiye Nüfusunun Temel Demografik Özellikleri ve Yaşlanan Nüfus Oranı Okuma Yok
8.Türkiye Nüfusunun Temel Demografik Özellikleri ve Yaşlanan Nüfus Oranı Okuma Yok
9.Ara Sınav Okuma Yok
10. Yaşlanan Dünya’da Yaşlı Nüfus: Demografik Perspektifler Okuma Yok
11. Yaşlanan Dünya’da Yaşlı Nüfus: Demografik Perspektifler Okuma Yok
12.Yaşlılık Nasıl Algılanıyor: Yaşılılğın Sosyal Bağlamı Okuma Yok
13.Yaşlılık Nasıl Algılanıyor: Yaşılılğın Sosyal Bağlamı Okuma Yok
14.Çalışma Yaşamı, Yaşlanma ve Emeklilik Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Makale Yazma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma8432
Ev Ödevi2612
Toplam150