Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS428 Turizm Sosyolojisi 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Turizm ile ortaya çıkan sosyal etkişim alanını tanımlamak ve endüstriyel ve süreç içerisinde bu etkileşimin sonuçlarını tartışmak dersin temel amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Turizm olayının yol açtığı sosyal etkileşim alanını tanımlar.
  2. Turist ile yerel halk etkileşimini, koşulları ve sonuçları ile tanımlar.
  3. Turizmin turiste etkilerini ve kültürlenme boyutunu tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan, H. (2004) Turizmin Sosyo-kültürel temelleri, Detay Yayıncılık.Avcıkurt, C. (2004) Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Turizmin sosyal bir olgu olarak yönleri, turist olarak karşılaşmaların kültürlenmeye ve kültürel etkileşime etkisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş Yok Yok
2.Sosyolojik açıdan turizmin topluma etkilerini belirleyen temel etkenler. Okuma Yok
3.Turizmin ekonomik, fiziksel ve sosyo-kültürel etkileri. Okuma Yok
4.Turizmin birey, aile, toplum, sosyal sınıflar, yaşam düzeyleri ve eğitim üzerindeki etkileri. Okuma Yok
5.Turizm ve Kültürel Değişim. Okuma Yok
6.Turizm ve Kültürel Değişim. Okuma Yok
7.Turistler, turist-yerel halk ilişkileri ve etkileşimi. Okuma Yok
8.Arasınav Okuma Yok
9.Turist-yerel halk karşılaştırmalarının boyutları. Okuma Yok
10.Toplum-Kültür ve iletişim. Toplumsal kategoriler ve Kalıp yargılar. Okuma Yok
11.Türk toplumunun boş zaman ve tatil etkinliklerinin toplumsal nitelikleri. Yurtdışında yaşayan Türk toplumu ve sosyolojik nitelikleri. Okuma Yok
12.Türkiye'ye gelen turistlerin bazı toplumsal özellikleri. Okuma Yok
13.Dünya Turizm Örgütü'nün "Turizm Etik İlkeleri". Okuma Yok
14.Genel Değerlendirme Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik818
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma10220
Ev Ödevi10220
Toplam150