Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Endüstri ve örgüt psikolojisinin çalışma alanlarını ve kuramsal gelişimini tanıtmak, endüstriyel ve örgütsel/kurumsal iş yaşamını ve yönetimini, çalışma ilişkilerinin bireysel, örgütsel ve toplumsal bileşenlerini psikoloji ağırlıklı disiplinlerarası bir yaklaşımla kavratarak pratik açıdan sorunsallaştırmak, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmasına, yönetim becerileri kazanması ve geliştirmesine katkı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kerim Edinsel
Öğrenme Çıktıları
  1. Yöneticilik, liderlik ve etkin liderlik farkını bileşenleri ve sonuçları ile açıklar.
  2. Haberleşme ve iletişim sorunlarını organizasyon yapısı ile ilişkilendirir.
  3. Toplumsal değerlerin çalışma hayatına ve örgütlere etkisini tartışır.
  4. Organizasyonlardaki davranış ve yönetim sorunlarını çok boyutlu olarak çözümler.
  5. Organizasyonlarda çatışma nedenlerini ve sonuçlarını çözüm yolları ile birlikte tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Öğretim üyesinin Sunumları (Sunumlarda ilgili kaynaklar belirtilmektedir).
2. Anderson, N./Öneş, D. S./Sinangil, H. K./Viswesvaran, C. (Ed,, 2009). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, Cilt 1, Personel Psikolojisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
3. Anderson, N./Öneş, D. S./Sinangil, H. K./Viswesvaran, C. (Ed,, 2009). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, Cilt 2, Örgüt Psikolojisi. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
4. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta.
5. Tevrüz, S. (Ed., 1996). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
6. Tevrüz, S. (Ed., 1998). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
7. Sabuncuoğlu, Z./Tüz, M. (1995). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Konulara genel bir bakış, ilişki ve mantıksal bütünlük kurma
2.Endüstri ve örgüt psikolojisi: Temel kavramlar ve kuramsal gelişme süreci
3.Örgüt kültüründe toplumsal kültürün ve örgütsel davranışta değerlerin yeri
4.Örgütlerde üretkenlik ve üretkenliği etkileyen faktörler
5.Yönetici ve çalışanlarda iş motivasyonu ve iş tatmini
6.Örgütlerde iletişim ve haberleşme
7.Organizasyonlarda çatışma ve yönetimi
8.Çalışma yaşamında stres ve tükenmişlik
9.Organizasyonlarda karar verme ve planlama süreçleri
10.Ara sınav
11.İş yerinde bireysel gelişim ve eğitim çalışmaları
12.Personel seçiminde kullanılan yordayıcılar ve Türkiye'de uygulamalar
13.Örgütsel ve bireysel performans değerlendirmesi ve yönetimi
14.Yöneticilik ve liderlik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi11212
Toplam156