Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Antik dönem ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri hakkında bilgi sahibi olma. Anıt mezarlar, Kaya mezarları, lahitler, oygu mezarların dönemlere ve kültürlere göre tipolojilerini bilme ve yorumlamayı öğretmeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grek ve Roma Dönemlerinde ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Antik Dönemde ölümden sonra yaşam inancı hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Antik dönem boyunca uygulanan ölü gömme ritüelleri hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Çeşitli dönemlere ait ölü kültleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Antik kaynaklarda bahsedilen ve arkeolojik buluntularla desteklenen ritüeller ve bölgesel özellikleri incelenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akçay, T. (2008a). Olba Mezarları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Akçay, T. (2008b). Olba'daki Taş Ustası Mezarları ışığında Yerel Taş İşçiliği, Olba XVI, 291- 317.
Akçay, T. (2011). Olba'da Hıristiyan Mezarları. Seleucia ad Calycadnum, (I), 133- 146.
Akçay, T. (2012). Olba Mezarlık Alanları. Seleucia ad Calycadnum, (II), 77-104,
Akçay, T. (2014). Olba'daki Tapınak Cepheli Kaya Mezarı, Seleucia ad Calycadnum, IV, 79-95.
Akçay, T. Erdem, B. (2016) Doğu Dağlık Cilicia Mezarları, Olba'dan Yeni Mezar Tipleri ve Terminoloji Önerileri, Seleucia, (IV), 261-287.
Akkermans, P. M. M. G. (1989), Halaf Mortuary Practices: A Survey, to the Euphrates and eyond Archaeological Studies in Honour of Maurits N. van Loon, (Ed. O. M. C. Haex vd.), 75-88.
Balter, M. (2008). Tanrıça ve Boğa. (çev. S.H. Riegel), istanbul: Homer.
Barbet, A. Guigue, C. V. (1994). Les peintures des necropoles romaines d'Abila et du nord de la Jordanie. Institut français d'archeologie du Proche-Orient.
Barnett, R. D., (1963), "The Urartian Cemetry at Igdyr", Anatolian Studies, XIII, 153-198.
Başoğlu O. Şener, T. Gökkoyun, S. (2012). Olba iskeletleri, Adli Bilimler Dergisi, c. 11, s. 2.
Perna, K., (2001). "Rituali funerari e rappresentazione del potere nella Creta del TMIIIA2IB,"Creta Antica 2, 125-138.
Pettitt, P. (2015). Landscapes of the Dead: from face-to-face to place in human mortuary evolution. Settlement, Society and Cognition in Human Evolution, Cambridge University Press. 258-274.
Pfalzner, P. Al-Maqdissi, M. Dohmarın-Pfalzner, H. Suleiman, A. (2003). Das königliche Hypogaum von Qatna, MDOG 135, 189-218.
Pohl, D. (2004). Sandan in Tarsos, Kulturbegegnung in einem Brückenland. Gottheitenund Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im EbenenKilikien, Asia Minor Studien Band 53.
Polat, Tamsü, R. (2010). Yeni Buluntular ışığında Phryg Kaya Altarları ve Bir Tipoloji Önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1,203-222.
Popkin, P. (20.13). Hittite Ritual Animal Sacrifice: Integrating Zooarchaeology and Textual Analysis, Stockholm: Svenska institutet i Athen, 101-114.
Price, S. (1999). Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press.
Sevin, V. Özfırat, A. Kavaklı, E. (2000). "Van-Karagündüz Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları)", Bel/eten XLII1/238: 847-867.
Sevin, V. Özfırat, A.(2000), Van-Karagündüz Kazıarı, Türkiye Arkeolojisi ve Istanbul Üniversitesi. (ed. O. Belli), İstanbul: 168-174.
Sevin, V. (2012). Van Kalesi: Urartu Kral Mezarları ve Altıntepe Halk Mezarlığı,İstanbul: Ege Yayınları.
Seeher, J. (1993), Tarihöncesi Çağlar'da Ölüm ve Gömü, (Çev. S. Gülçur), Arkeoloji ve Sanat (59).9-15.
Shrape, E. J. (2000). Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram. (çev. A. Güç), Arasta yayıncılık.
Simpson, E. (2010). The Gordion Wooden Objects. 1. The Furniture from Tumulus MM, Leiden: BRILL.
Smith, W. (1842). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities London.
Smith, W. (1890). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London.
Şenyurt, S. Y. (1998). Ein Überblick die Hethitischen Jenseitsvortellungen, III. Ululararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, 573-585.
Tek, A. T. (2002). Antik Literatür ve Yazıdardan Örneklerle Roma Dünyasında Ölüm, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Sanat Dergisi, Sayı 12, 121-148.
Tek, A.T. (2003). "Prismatic Glass Bottles with Greek Inscriptions from Arycanda in Lycia", Annales du ISe Congres de l'Associationlnternationale pour l'histoire du Verre, New York - Corning, 82-87.
Tekçam, T.(2007). Arkeoloii Sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Tekin, O. (1998). Elaiussa - Sebaste Sikkeleri. Adalya, (II), 151 - 158.
Thaniel, G. (1973). Lemures and Larvae, The American Journal of Philology, 94, No. 2, 182-187.
Thomson, G. (2007), Tarihöncesi Ege. Eski Yunan Tolumu Üzerine İncelemeler, (Çev. Celal Üster), İstanbul.
Toorn, V. D. (1996), Family Religion in Babylonia, Ugarit and Israel, Leiden: Brill.
Topaloğlu, Y. (2012). "Yeni Buluntular ışığında Kuzeydoğu Anadolu Kaya Mezarları". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-lO, 131-163
Toynbee, J. M. C. (1971).Death and Burial in the Roman World. London: Thames ve Hudson.
Trampedach, K. (1999). Teukros und Teukriden, Zur Gründungslegende des Zeus Olbios - Heiligtums in Kilikien. Olba, II (Özel Sayı i), 93 - 110.
Zaidman, L. B. - Pantel, P. S. (1992). Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press.
Zanker, P. (1990). The Power of Images in the Age of Augustus, The University of Michigan.
Zorlu, F. (2009). Urartu Ölü Gömme Adetleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Zoroğlu, L. (2007). Dağlık Cilicia ve Lykia'da Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Mimarisi Üzerinde Bir Deneme, III. Uluslararası Likya Sempozyum Bildirileri, 918-929.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ölüm ve ölüm inancı, ölümden sonraki hayat, ilk gömüler, kremasyon, inhumasyon, mumyalama, sanduka, basit mezar, taş duvarlı mezar, lahit, küp, pişmiş toprak lahit, kaya mezarları, tümülüsler, anıt mezarlar, nekropol alanları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antik Dönem Ölü Gömme geleneklerine giriş I
2.Antik Dönem Ölü Gömme geleneklerine giriş II
3.Hititlerde Ölü gömme gelenekleri ve mezarları.
4.Urartu Ölü gömme gelenekleri ve mezarları.
5.Frig ölü gömme gelenekleri ve mezarları.
6.Lydia ölü gömme gelenekleri ve mezarları.
7.Ara sınav
8.Likya ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri.
9.Karia ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri.
10.Kilikya Bölgesi ölü gömme gelenekleri ve mezar tipleri.
11.Lahitler.
12.Ostothekler.
13.Anıt mezarlar.
14.Roma Dönemi mezar mimarisi ve ölü gömme gelenekleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Seminer130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Soru-Yanıt14114
Seminer155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Performans122
Ev Ödevi155
Toplam75