Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK441 Roma Numismatiği I 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde basılan imparatorluk ve eyalet sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Dr. Kasım OYARÇİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  2. Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
  3. Roma sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
  4. Roma Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
  5. Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oğuz Tekin, Grek ve Roma Sikkeleri, 1992.
Vedat Keleş, Erzurum Arkeoloji Müzesi Roma Sikkeleri, 2009.
P. Franke, Roma Döneminde Küçük Asya, Çev. N.Baydur- B.T.Baydur, 2007.
A.R.Bellinger, Greek Mints under the Roman Empire, Essays Mattingly, 1956.
K.W.Harl, Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, 180-275, 1987.
P.Kinns, Asia Minor, The Coinage of the Roman World in the Late Republic, 1987.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Roma sikkelerin doğuşu, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Roma Dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Roma Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri ve Kaynakça
2. Roma Numismatiğinin Teknik Terimleri
3.Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Birimleri
4.Roma Cumhuriyet Dönemi Sikke Basımı
5.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön Yüz Lejandları
6.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Arka Yüz Lejantları
7.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Tipler
8.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Ön Yüz Tipleri
9.Ara Sınav
10.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri
11.Roma İmparatorluk Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri
12. Roma İmparatorluk Darphaneleri
13.Roma İmparatorluk Darphaneleri
14.Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Toplam75