Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK443 İran Arkeolojisi 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İran'ın Prehistorik Çağlar'dan Pers Hakimiyeti'ne kadar olan tarihi'ni ve varlık göstermiş olan kültürlerin bu süreçteki sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Öğrenme Çıktıları
  1. İran'ın eski kültürlerini bilir
  2. İran'ın Yerleşim Karakterlerini bilir
  3. İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Elam: Klasik Dönem'i hakkında bilgi sahibi olur.
  5. İran'ın Orta Tunç Çağı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barnett, R. D., "Median Art." Iranica Antiqua 2: 77-95, 1962Casabonne, O., "Akamenid İmparatorluğu-Büyük Kral ve Persler, ArkeoAtlas 6, 20-35, 2007.Curtis, John, Ancient Persia, British Museum Pres, London, 2000.Dyson, R.H.Jr., 1973 The Archaeological Evidence Of The Second Millennium B.C. On The Persian Plateau", The Cambridge Ancient History II/1: 686-715. Dyson, R.H.Jr., O. W. Muscarella, 1989 "Constructing The Chronology And Historical Implications Of Hasanlu IV", Iran XXVII: 1-27.Ghrishman, R., 1939 Fouilles De Sialk, Paris.Godard, Andre, Die Kunst des Iran, Berlin,1964.Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran), İstanbul, 1998.Harper, P.O., J. Aruz, F. Tallon (ed.), The Royal City of Susa, Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre, The Metropolitan Museum of Art. New York, 1992.Helwing, B., H. Fehmi, "İran'da Demir Çağı", ArkeoAtlas 4, 134-143, 2005.Helwing, B., İran'da İlk Kentler, ArkeoAtlas 2, 80–89, 2003.Hole F. (ed.), The Archaeology of Western Iran, London, 1987.Huart, Clement, Ancient Persia and Iranian Civilation, London, 1972.Kroll, S.,1976 Keramik Urartaischer Festungen In Iran, Archaologische Mitteilungen Aus Iran, Erganzungsband 2, Berlin.Medvedskaya, I.N., Iran: Iron Age I, BAR International Series 126, Oxford, 1982.Porada, Edith, Iran Ancient, Paris, 1963.Roaf, Michael, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (çev. Z. Kılıç), İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.Raymond Furon, İran (Çev. G. K. Söylemezoğlu), Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1943.Rollinger, R. "Med Krallığı-Hayalet İmparatorluğu", ArkeoAtlas 6, 8-18, 2007.Toteva, G. D. "Pers Kentleri ve Sanatı-Onbinlerin Dönüşü, ArkeoAtlas 6, 36-53, 2007.Yiğitpaşa, D., Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Kültürü, Gece Yayınları, Ankara, 2016.http://www.webhatti.com/resim-galerisi/256614-iran-arkeolojisi.html http://www.irangezi.com/?sayfa=persepolis Belkıs Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları, İst, 1996Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst,2007 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat http://aygunhoca.com/tarih-haritalari/98-mezopotomya-uygarlklari-haritalari/651-pers-imparatorlugu-persler-mo-559-mo-330.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Prehistorik Çağlar'dan Pers Hakimiyeti'ne kadar olan İran Tarihi, İran Coğrafyası, Susa Dönemi, Elam Dönemi, İran'ın Orta Tunç Çağı, İran'a Hint Avrupalılar'ın Gelişini içerir. Yine bu süreçte oluşan kültürler ve bu kültürlerin maddi kalıntılarını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.İran'ın coğrafi sınırları ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum
3.İran'ın Kültür bölgeleri ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
4.İran'ın Paleolitik ve Mezolitik merkezleri Okuma, anlatım ve sunum
5.İran'ın Paleolitik ve Mezolitik merkezleri Okuma, anlatım ve sunum
6.İran'da yerleşik hayata geçiş ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum
7.İran'da yerleşik hayata geçiş ve ilk kentler Okuma, anlatım ve sunum
8.Ara Sınav
9.Susa Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
10.Susa Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
11. Elam Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
12.Orta Tunç Çağı'nın tanımlanması, bunların çevre kültürleri ile olan kültürel ve ticari ilişkilerinin belirlenmesi. Okuma, anlatım ve sunum
13.Kassit Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
14.Kassit Kültürü ve özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam75