Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayla BAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimi.
  2. Anadolu Kültürleri ve dini inançları
  3. Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme.
  4. Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme
  5. Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme, kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
YokS.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989;Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001;Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989; Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001; Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Önasya mitolojisi Mesopotamya kaynaklarından başlanarak incelenmekte , çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar yaradılış ve cezalandırmanın insan düşüncesindeki yeri ve yansımaları, Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Mitoloji nedir?Mitoloji kavramının etimolojisi. Mitoloji ve bilim ilişkisi. Anlatım
3.Mitoloji ve arkeoloji ilişkisi. Anlatım
4.Mitlerin Sınıflandırılması: Ritüel Mitosları,Kült Mitosları, Anlatım
5.Orijin Mitosları,Eskatologya Mitosları,Prestij Mitosları. Anlatım
6.Mitlerin Yapısı ve İşlevi Anlatım
7.Mitlerin Ortak Özellikleri:Dünya Mitolojisinden Örnekler Anlatım
8.Prehistorik dönemde mitler Anlatım
9.Ara sınav
10.Yakındoğu’da siyasi ve kültürel sürece genel bakış. Anlatım
11.Mesopotamya Mitoslarında Yaradılış Anlatım
12.Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde evrenin yaradılışı Anlatım
13.Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde insanın yaradılışı Anlatım
14.Diğer kültürlerde yaradılış Anlatım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75