Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK124 Önasya Mitolojisi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimi.
  2. Anadolu Kültürleri ve dini inançları
  3. Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme.
  4. Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme
  5. Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme, kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989;Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001;Samuel Hooke,Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002; Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar,Kabalcı Yayınevi, 2002; Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, ,Milenyum Yayınları, 2012.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Önasya mitolojisi Mesopotamya kaynaklarından başlanarak incelenmekte , çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar yaradılış ve cezalandırmanın insan düşüncesindeki yeri ve yansımaları, Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gılgamış Mitosu Anlatım
2.Babil Mitolojisi-1 Anlatım
3.Babil Mitolojisi-2 Anlatım
4.Anadolu kültürleri ve Hititler-1 Anlatım
5.Anadolu kültürleri ve Hititler-2 Anlatım
6.Hitit Mitosları-1 Anlatım
7.Hitit Mitosları-2 Anlatım
8.Hititler’de Hatti kökenli mitoslar Anlatım
9.Ara sınav
10.Hititler’de Huri kökenli mitoslar Anlatım
11.Hitit mitoslarının Yunan mitoslarına etkisi-1 Anlatım
12.Hitit mitoslarının Yunan mitoslarına etkisi-2 Anlatım
13.Frig Mitosları Anlatım
14.Lidya Mitosları Anlatım
15.Diğer Anadolu Mitleri-1 Anlatım
16.Diğer Anadolu Mitleri-2 Anlatım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75