Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Ön Asya ve Antik çağ seramik kültürlerini, seramik stillerini, form ve üretim aşamaları biçim ve teknik açıdan ele almak ; tipolojisini belirleyebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Seramik hamurunun hazırlanması ve seramiğin yapım aşamalarını anlayabilme.
  2. Seramikleri hamur tipi, yapım tekniği, işlev, form, bezeme vb. farklı açılardan sınıflandırabilme ve tasnif edebilme
  3. Bezeme elemanlarının modern literatürdeki terminolojik isimlerini kullanabilme.
  4. Seramiğin yapımında ve bezemesinde kullanılan farklı teknikleri ayırt edebilme.
  5. Figürlü ve soyut bezemeli sahneleri tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
  6. Form özelliklerini doğru terminoloji ile ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. ORTHMANN, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien, 1963.
S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984
A.Tuba ÖKSE, Önasya Arkeolojisi Seramik terimleri,İstanbul 1993.
J.BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991
J.BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998
A. Tuba ÖKSE, Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, 2015.
A. Tuba ÖKSE,Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek, Teknik Özellikler, Biçimler, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Seramiğin tanımı , teknik özellikler, biçimler, bezeme , seramik kullanımının başlangıcı, seramiğin arkeolojideki önemi, seramik üretim teknikleri, seramik terminolojisi, kap biçimleri, bezeme teknikleri, Neolitik dönemden Antik çağın sonuna kadar olan seramiklerin dönemsel özellikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Seramik terminolojisi ve seramik teknolojisinin bölgelere ve dönemlere göre gösterdiği değişim Okuma, araştırma ve sunum
3.Seramiğin ortaya çıkışı ve gelişimi Okuma, araştırma ve sunum
4.Seramik üretim teknikleri-1 Okuma, araştırma ve sunum
5.Seramik üretim teknikleri-2 Okuma, araştırma ve sunum
6.Seramik'te uygulanan bezeme çeşitleri Okuma, araştırma ve sunum
7.Seramik türlerinin adlandırılması-1 Okuma, araştırma ve sunum
8.Seramik türlerinin adlandırılması-2 Okuma, araştırma ve sunum
9.Ara sınavlar.
10.Seramik incelemenin önemi Okuma, araştırma ve sunum
11.Seramik incelemede uygulanan yöntemler Okuma, araştırma ve sunum
12.Seramiklerin toplanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar Okuma, araştırma ve sunum
13.Seramiklerin gruplanması, tanımlanması, tipoloji ve istatistik Okuma, araştırma ve sunum
14.Yarı Yıl Sınavları Okuma, araştırma ve sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam75