Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK126 Seramik Üretim Yöntemleri ve Termonolojisi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Ön Asya ve Antik çağ seramik kültürlerini, seramik stillerini, form ve üretim aşamaları biçim ve teknik açıdan ele almak ; tipolojisini belirleyebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Ayla BAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Seramik üretim teknikleri, kap biçimleri ve bezeme tekniklerinin bölgelere ve dönemlere göre geçirdiği gelişimleri belirleyebilmek.
  2. Seramik üretim sistemleri, gereksinimler ve işlevlerinin bölgelere ve dönemlere göre geçirdiği gelişimleri belirleyebilmek.
  3. Seramik gruplarının değişimleri ve yayılımlarının incelenmesinin kültür tarihine ve siyasi tarihe yaptığı katkıları değerlendirebilmek.
  4. Farklı dönemlerdeki stilistik özelliklerin ayırımını yapabilme.
  5. Seramik terminolojisi ve kronolojisini öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. ORTHMANN, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien, 1963.
S.P.MORRİS, The Black and White Style, London, 1984
A.Tuba ÖKSE, Önasya Arkeolojisi Seramik terimleri,İstanbul 1993.
J.BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, London, 1991
J.BOARDMAN, Early Grek Vase Painting, London, 1998
A. Tuba ÖKSE, Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, 2015.
A. Tuba ÖKSE,Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek, Teknik Özellikler, Biçimler, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Seramiğin tanımı, teknik özellikler, biçimler, bezeme , seramik kullanımının başlangıcı, seramiğin arkeolojideki önemi, seramik üretim teknikleri, seramik terminolojisi, kap biçimleri, bezeme teknikleri, Neolitik dönemden Antik çağın sonuna kadar olan seramiklerin dönemsel özellikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Seramik değerlendirmede toplumsal özellikler Okuma, araştırma ve sunum
2.Seramik değerlendirmede tarihsel gelişim Okuma, araştırma ve sunum
3.Neolitik Dönem'de çanak çömlek ve gelişimi. Okuma, araştırma ve sunum
4.Neolitik dönemde çanak çömleğin bölgelere göre gruplandırılması. Okuma, araştırma ve sunum
5.Kalkolitik dönem çanak çömlek gelişimi. Okuma, araştırma ve sunum
6.Kalkolitik dönem çanak çömleğin bölgelere göre gruplandırılması Okuma, araştırma ve sunum
7. Tunç Çağı seramikçiliğinin - teknoloji, kap biçimleri, bezeme grupları Okuma, araştırma ve sunum
8.Tunç Çağı çanak çömleğinin dönemsel ve bölgesel gruplara göre tasnifi. Okuma, araştırma ve sunum
9.Ara sınav
10. Demir Çağı Seramikçiliğinin - teknoloji, kap biçimleri, bezeme grupları Okuma, araştırma ve sunum
11.Demir çağ çanak çömleğinin dönemsel ve bölgesel gruplara göre tasnifi. Okuma, araştırma ve sunum
12.Antik çağ kap formları ve gelişimi-1 Okuma, araştırma ve sunum
13.Antik çağ kap formları ve gelişimi-2 Okuma, araştırma ve sunum
14.Seramik çizim yöntemleri Okuma, araştırma ve sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75