Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK227 Hitit Sanatı 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı M.Ö. 2. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan Hitit Devleti’nin sanat anlayışını mimari eserler, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Ayla BAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Hitit sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
  2. Hitit askeri mimarisini ve savunma sistemlerini anlayabilme
  3. Hitit dini mimarisi ve tapınaklarla ilgili dini gelenekleri açıklayabilme.
  4. Hitit çanak çömlek geleneğini mal özellikleri, form ve yapım tekniği açısından tanımlayabilme
  5. Hitit plastik sanatını değerlendirebilme.
  6. Hitit mühür sanatını stil kritiği ve ikonografi açısından kavrayabilme.
  7. Hitit sanatının çevre kültürlerle ilişkilerini
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J. GARSTANG, The Hittite Empire, London, 1929.
G.L. HUXLEY, Acheans and Hitttites, Oxford, 1960.
G. BECKMAN, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia Pres, 1996.
M.DARGA, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992.
C.W. CERAM, The Secrets of the Hittites, London, 2001.
J.G.MACQUEEN, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2001.
A. ÜNAL, Hititler Devrinde Anadolu 1,2,3 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003-2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hitit sanatının askeri ve dini mimari, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Kuzey Suriye, Batı Anadolu ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmes
2.Hitit sanat eserlerinin ele geçtiği coğrafi sınırlar Anlatım ve okuma
3.Hitit askeri mimarisi ve savunma sistemleri Anlatım ve okuma
4.Hitit dini mimarisi Anlatım ve okuma
5.Hitit ayinleri ve sanattaki etkileri Anlatım ve okuma
6.Yazılıkaya kutsal alanı Anlatım ve okuma
7.Hitit sivil mimarisi Anlatım ve okuma
8.Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-1 Anlatım ve okuma
9.Ara sınav
10.Hitit Krallığı öncesi Orta Anadolu çanak çömlek geleneği-2 Anlatım ve okuma
11.Hitit çanak çömlek geleneği Anlatım ve okuma
12.Hitit plastiği Anlatım ve okuma
13.Hitit mühürcülüğünün stilistik ve ikonografik özellikleri Anlatım ve okuma
14.Hitit Devleti’nde madencilik Anlatım ve okuma
15.Hitit sanatının hammadde kaynakları ve ticari değerleri Anlatım ve okuma
16.Hitit sanatının Kuzey Suriye, Batı Anadolu ve Asur bölgeleriyle etkileşimi Anlatım ve okuma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75