Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK228 Geç Hitit Sanatı 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yıkılan Hitit İmparatorluğu sonrasında (MÖ 1200’ler sonrası) kurulmuş olan Geç Hitit kent devletlerini ve bu kentlerin mimari ve plastik eserlerini tanımaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Geç Hitit Kent Devletleri’nin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
  2. Geç Hititlerin kültürel yapılanmasını çözümleyebilme.
  3. Geç Hititlerin kökeni ve gelişimi hakkında teorileri öğrenebilme.
  4. Geç Hititlerin maddi unsurları olan mimari kalıntılar, kabartmalar, taş eserler ve seramiklerin tanımlanmasını yapabilme.
  5. Geç Hitit Kent Devletleri sanatında görülen plastik eserleri dönemsel olarak ayırarak, anahtar yerleşimler ışığında mimari gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini değerlendirebilme ve tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W.Orthmann, Untersuchungen zur SpätHethitishen Kunst, Bonn, 1971.
M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992.
E.Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İzmir, 1995.
E.Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2000.
A.Dinçol, “Geç Hititler”, Görsel Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 1982, 121-138.
V.Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, İstanbul, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra (MÖ 1200 sonrası) Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir bölgede kurulan Geç Hitit Kent Devletleri’nin siyasi tarihini, mimarisini ve plastik sanatını kronolojik bir silsile içinde her kent devleti bağlamında detaylı olarak incelenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Deniz Kavimleri Göçü ve sonuçları Okuma, araştırma ve sunum
3.Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-1 Okuma, araştırma ve sunum
4.Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-2 Okuma, araştırma ve sunum
5.Geç Hitit plastik sanatı ve evreleri Okuma, araştırma ve sunum
6.Geç Hitit mimarisi, Bit-Hilani, kökeni, gelişimi ve görüldüğü yerleşimler Okuma, araştırma ve sunum
7.Fenike Uygarlığı Okuma, araştırma ve sunum
8.Aramiler Okuma, araştırma ve sunum
9.Ara sınav
10.Malatya-Aslantepe ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
11.Zincirli-Sa’mal ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
12.Kargamış ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
13.Sakçagözü ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunumr
14.Maraş ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
15.Karatepe, G.Hitit eserleri ve Yesemek Taş ocağı ve heykel atölyesi Okuma, araştırma ve sunum
16.Final Sınavı Okuma, araştırma ve sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75