Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Kerem HAZNECİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Organizasyon teorilerini ve organizasyon yapısını açıklar.
  3. İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapar.
  4. Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Çağdaş Yönetim konusunda beceri kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Prof.Dr.Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Hakan Koç ve Melih Topaloğlu, Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim ve Organizasyona Giriş, Yönetim İlkeleri I: Planlama, Yönetim İlkeleri II: Organizasyon, Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri, Yönetim İlkeleri III: Yöneltme, Liderlik, Motivasyon, Örgütsel İletişim, Kontrol Karar verme, Koordinasyon (eşgüdüm),
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim ve Organizasyon: Giriş
2.Yönetim İlkeleri I: Planlama
3.Yönetim İlkeleri II: Organizasyon
4.Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri
5.Yönetim İlkeleri III: Yöneltme
6.Liderlik
7.Motivasyon
8.Örgütsel İletişim
9.Örgütsel İletişim
10.Yönetim İlkeleri IV: Kontrol
11.Karar verme
12.Koordinasyon (eşgüdüm)
13.Çağdaş Yönetim Becerileri: Kaynak bağımlılığı, Strateji, Vekalet, İşlem Maliyeti, Kurumsallaşma, Outsourcing
14.Çağdaş Yönetim Becerileri: Toplam Kalite, Temel yetenek, Güçlendirme, Kıyaslama, Öğrenen organizasyonlar, Kurumsal şirket yönetimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam76