Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB308 Böcek Ekolojisi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; ekolojinin tanımı ve diğer bilimler ile ilişkisi, ekolojinin çalışma alanları, cansız etkenler: iklim, ışık, atmosfer gazları, yerçekimi ve basınç, fizikokimya ve kimya etkenleri, toprak ve canlı etkenler: besin, popülasyon yoğunluğu ve böcek salgınları ile ilgili bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.dr.izzet Akça
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekoloji nedir? Ekolojinin bölümleri nelerdir? Ekoloji hangi konuları inceler? Sorularına cevap verebilir.
  2. Böceklerin populasyon yoğunluğunu ve döl sayılarını hesaplayabilir.
  3. İnsanların böcek türleri üzerine olumsuz etkileri hakkında bilgi edinilebilir.
  4. Konukçu-böcek ilişkilerini kavrar.
  5. Böceklerle ilgili gözlem ve değerlendirme yapabilir.
  6. Böceklerin biyotik ve abiyotik çevre ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinilebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Ders Notları
-Önder,F., Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. İzmir, 2004.
-Kansu, İ. A., Böcek Çevre Bilimi (Böcek Ökolojisi) I. Birey Ökolojisi. Ank. Ü. Zir. Fak. Yayınları: 862, Ders Kitabı: 230, 179 s. (1983)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Böcek Ekolojisi terimlerini kavrama. Böcek birey ekolojisi ve toplum ekolojisi terimleri. Böcek-İnsan ilişkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Ekolojik terimlerin tanımları
2.Ekolojinin Tarihçesi, Ekolojinin Diğer Bilimlerle Olan İlişkileri
3.Ekolojinin Bölümleri (Synecology=Toplum Ekolojisi; Autecology= Bireysel Ekoloji))
4.Böcek Bireysel Ekolojisi (=Autecology)
5.Cansız (Abiotik) Faktörler (İklim: Sıcaklık, Su, Nem, Rüzgar, İklim Etkenlerinin İşbirliği)
6.Yüksek ve Düşük Sıcaklıkların Böcekler Üzerine Etkileri
7.Gelişme Eşiği, Termal Konstant, Döl Sayısı Hesaplama
8.Arasınav
9.Işık, Atmosfer Gazları, Ayın Dönemleri, Güneş Lekeleri, Yerçekimi, Atmosfer Basıncı, Fizikokimya ve Kimya Etkenleri
10.Toprak (Toprağın yapısının, sıcaklığının, ıslaklığının ve kimyasal maddelerinin böcek populasyonları üzerine etkisi)
11.Canlı (=Biyotik) Faktörler (Besin: Alınan Besin Çeşidine Göre Böceklerin Sınıflandırılması)
12.Etkisizlik, Çekişme, Ortak Yaşam, Tek Yönlü Yararlanma, Tek Yönlü Zararlanma, Asalaklık ve Avcılık
13.Populasyon Yoğunluğu Tahmini, Kaba Yoğunluk, Ekolojik veya Ekonomik Yoğunluk
14.İnsan Faktörü (İnsanların Böcekler Üzerindeki Değişik Etkileri)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam82