Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB309 Viroloji 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere bitki virüslerinin özelliklerini, virüs hastalıklarının bitkilerde oluşturdukları zararları ve hastalık simptomlarını tanıtmak, bitki virüslerinin bulaşma ve yayılma yollarını, viral hastalıkların kontrolüne yönelik çözüm yollarını öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Miray Sökmen
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki virüslerinin genel özelliklerini ve diğer bitki patojenlerinden ayırt edici özelliklerini bilir,
  2. virüs enfeksiyonunun oluşumu ve konukçu hücredeki virüs biyosentez mekanizmasını anlar,
  3. Bitkilerdeki önemli viral hastalıkların simptomlarını tanır, diğer abiyotik ve biyotik hastalıkların simptomlarından ayırt edebilir,
  4. Virüs izolasyon ve çoğaltım yöntemlerini teorik olarak bilir,
  5. Virüs teşhis ve tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibidir,
  6. Virüs taşınma yolları ve primer enfeksiyon kaynakları hakkında bilgi sahibidir,
  7. Virüs mücadele yöntemlerini bilir ve bazı önerilerinde bulunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Fitopatoloji
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hull, R. 2002. Plant Virology. Academic Press.
2. Yılmaz, M.A., Çığşar, İ. Viroloji. Çukuroca Üniversitesi Basımevi. Adana.
3. Walkey, D. 1991. Applied Plant Virology (Second Edition). Chapman and Hall.London.
4. Matthews, R.E.F. Fundamentals of Plant Virology. 1992. Academic Pres. New York.
5. Yardımcı, N. 2001. Genel Bitki Virolojisi. SDÜ yayınları. No. 13. Isparta.
4. Erdiler, G. 1987. Viroloji Tekniği. Ankara Üniversitesi yayınları: 1004. Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bitki patojeni virüslerin genel özellikleri, hastalık oluşturma mekanizmaları, taşınma ve bulaşma yolları hakkında ve virüs hastalıklarının kontrolüne yönelik pratiğe uygun temel bilgileri içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Viroloji bilim dalının gelişimindeki önemli olaylar, virüslerin genel özellikleri ve diğer bitki patojenlerinden farklı yönleri.
2.Bitki virüslerinin sınıflandırılması, sınıflandırmada kullanılan kriterler, virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları,
3.Virüslerin çoğalması= Biyosentezi,
4.Bitki virüslerinin enfeksiyon aşamaları, viral proteinler ve görevleri,
5.Virüs simptomları (makroskobik ve mikroskobik Simptomlar),
6.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (I):Generatif ve vejatatif çoğaltım materyalleri ile, aşı ile taşınma.
7.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (II):Mekanik Yolla-Bitki özsuyu ile Taşınma
8.Ara sınav
9.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (III):Insecta Sınıfındaki Vektörler ile Taşınan Virüsler.
10.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (IV):Nematodlar ile taşınma.
11.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (V):Akarlar ile virüslerin taşınması.
12.Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (VI): Toprak kökenli protozoan vektörler ile taşınma
13.Virüs izolasyon ve tanı yöntemleri,
14.Virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri,
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Derse Katılım14342
Laboratuvar326
Ev Ödevi188
Toplam96