Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB310 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. İsmail ERPER
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
  2. Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını ve biyolojik savaşta kullanılan mekanizmaları bilir.
  3. Kimyasal savaşta kullanılan fungisit formülasyonlarını, etkili maddelerini ve etki mekanizmalarını bilir.
  4. Fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilir.
  5. Entegre savaşın ve erken uyarının avantajlarını ve uygulama koşullarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kurt, Ş., 2013. Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Akademisyen Kitabevi, 242s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin sınıflandırılması, formülasyon tipleri, etki mekanizmaları, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme.
2.Kültürel önlemler; inokulumun girişini önlemeye yönelik uygulamalar, var olan inokulumu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, enfeksiyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar
3.Bitkilerde dayanıklılık; yapısal dayanıklılık, sonradan kazanılmış dayanıklılık, morfolojik dayanıklılık, fonksiyonel dayanıklılık, protoplazmik dayanıklılık, genetik açıdan dayanıklılık; bağışıklık, zahiri dayanıklılık, gerçek dayanıklılık
4.Dikey dayanıklılık, yatay dayanıklılık, stoplazmik dayanıklılık, gene karşı gen hipotezi, dayanıklı çeşit elde etme yolları
5.Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş
6.Biyolojik savaş: antagonizm mekanizmaları; antibiosis, rekabet, parazitizm
7.Hipovirulens ve biyolojik savaşta kullanımı, uyarılmış dayanıklılık ve biyolojik savaşta kullanımı, çapraz koruma ve biyolojik savaşta kullanımı
8.Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri
9.Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler
10.Arasınav
11.Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar
12.İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler
13.İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları
14.Sistemik fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, önceden tahmin ve erken uyarı, entegre savaş
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Takım/Grup Çalışması130
Bireysel Çalışma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15454
Toplam100