Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB313 Akaroloji 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Akarların sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme gibi davranışları, yaşama ortamları, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemlerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sebahat Sullivan
Öğrenme Çıktıları
  1. Akarlar hakkındaki temel bilgi ve kavramları bilir
  2. Akarların sistematikteki yerini bilir
  3. Akarların morfolojisini ve anatomisini bilir
  4. Akarların üreme ve gelişmesini bilir
  5. Akarların beslenme şekillerini ve yaşama ortamlarını bilir
  6. Akarların sınıflandırmasını bilir
  7. Tarımsal açıdan önemli zararlı ve yararlı akar türlerini bilir ve tanır
  8. Akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılmasını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-A Manual of Acarology (Krantz,G.W., Walter, D.E., 2009. Texas Tech University Press, Texas, USA).
-Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds.: E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin, 1996. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands).
-Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1A).
-Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1B).
-Akarolojiye Giriş (Ecevit, O., 1981. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Akarolojiye giris, akarlarin sınıflandırılması ve yakin hayvan gruplari, morfolojisi-vucudun kisimlari ve segmentasyonu, akarlarin anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme davranışları, yaşama ortamları-serbest ve parazit yasayan akarlar, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Akarların sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları
2.Akarların zarar şekillerinin arazide gösterilmesi ve zararlanmış bitki kısımlarının toplanması
3.Araziden toplanan örneklerin laboratuvarda incelenmesi ve bulunan akarların toplanması
4.Akarların morfolojisi: Kütiküla, vücudun kısımları ve segmentasyonu, bacaklar,his organları
5.Akarların anatomisi: Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, kas sistemi
6.Akarların anatomisi: Solunum sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi
7.Akarların hayat devri: Embriyonik ve postembriyonik gelişme
8.Akarların beslenmesi ve üremesi
9.Akarların yaşayışı ve yaşama ortamları: Serbest yaşayan formlar, parazit yaşayan formlar
10.Arazi ve laboratuvar uygulaması: Toprakta yaşayan akarların incelenmesi için toprak örneklerinin alınması ve Berlese hunisine konulması
11.Ara sınav
12.Tetrastigmata, Mesostigmata, Metastigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi
13.Prostigmata, Astigmata ve Cryptostigmata takımına ait genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi
14.Akarların preparatlarının yapılması,akarların ekonomik önemi ve mücadelesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11616
Derse Katılım14342
Laboratuvar11222
Rehberli Problem Çözümü14114
Toplam106