Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB314 Virüs Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Virüslerin konukçu, vektör ve çevresi ile ilişkilerini, başarılı bir viral enfeksiyon için uygun olması gereken faktörleri, virüslerin zamana ve mesafeye bağlı yayılmaları,virüs epidemilerinin oluşumu için gerekli koşullar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Miray SÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Virüs enfeksiyonu için gerkli şartları bilir.
  2. Virüslerin bulaşma ve yayılma için gerkli faktörleri açıklayabilir.
  3. Virüs enfeksiyonunun ilerlemesi ve kapsamlı salgın seviyesi için çevresel faktörleri bilir
  4. Virüs enfeksiyonlarının mevsimsel dağılımının tahmini ve matematiksel modellerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hull, R. 2002. Matthews' Plant Virology. Academic Press, London. p. 1001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Virüs-bitki-vektör ilişkileri, viral enfeksiyonlarda etkili olan biyolojik ve fiziksel faktörler, virüslerin konukçu çevreleri, havadan yayılan vektörler, toprak kökenli vektörler, virüslerin tohum ve polen ile taşınmasının epidemi oluşumundaki rolü, konukçu çeşitliliği ve bolluğunun viral epidemilerdeki önemi, iklimsel faktörler ve virüs enfeksiyonunun mevsimsel dalgalanması ve önceden tahmin edilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler I : Virüse ait özellikler
2.Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler II : Konukçuya ait özellikler
3.Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler III: Vektöre ait özellikler
4.Havadan yayılan viral hastalıklar ve arazideki görünümü
5.Toprak kökenli viral hastalıklar ve arazideki görünümü
6.Viral hastalığın kademeli ilerlemesinde tohum ve polenle taşınmanın önemi,
7.Uzak mesafelere virüslerin yayılması ve salgın oluşumunda insan faaliyetlerinin rolü
8.Ara sınav
9.Virüs epidemiyolojisinde kültürel faaliyetlerin etkisi (Ekim zamanı, rotasyon, toprak işleme, arazi büyüklüğü, bitki yaşı ve populasyon büyüklüğü, tek ürün sistemi, yeni alanlara tarım ürünlerinin geçişi)
10.Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan fiziksel faktörler I: Yağmur ve rüzgarın etkisi
11.Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan fiziksel faktörler II: Sıcaklık, toprak faktörleri, iklimsel faktörlerin mevsimsel dalgalanması,
12.Viral enfeksiyonların mevsimsel dalgalanması ve sürekliliği, hastalığın ilerlemesinin takibi
13.Viral hastalıkların önceden tahmini
14.Virüs epidemilerinin tahmin edilmesinde matematiksel modellerin kullanımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik166
Soru-Yanıt5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam100