Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB417 Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki fungal hastalıkları kültür bitkilerinin üretiminde önemli sorunlara yol açarlar. Bu derste öğrencilere fungal taksonominin genel esaslarını kavramaları ve taksonomik kriterlere göre düzenlenmiş bitki fungal hastalıklarının belirtilerini ve bunların yerinde tanısını, hastalık etmenlerinin biyolojileri ve özellikle konukçusuz dönemi geçirme özelliklerini, hastalıkların mücadelesinde başvurulacak kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri üreticiye açıklama ve kullanımlarını benimsetme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İsmail ERPER
Öğrenme Çıktıları
  1. Fungal taksonomi kriterlerine göre fungal hastalık etmenlerini gruplandırabilir ve böylelikle belirtileri ve tanıları konusunda beceri sahibi olur
  2. Bir bölgede fungal hastalıkların mücadelesi için, hastalık etmenlerinin biyolojilerini irdeleyebilme becerisini kazanır
  3. Yerinde tanı ile doğrudan alanda üreticiye hastalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanır
  4. İyi tarım uygulamaları için hastalıkların mücadelesinde gerekli tavsiyeleri verebilme becerisini kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kurt, Ş., 2012. Bitki Fungal HAstalıkları, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 214 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde görülen fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde ruhsatlı preparatlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş- Fungal taksonomi
2.Anason yaprak lekesi (Cercospora malkoffıi)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
3.Aspir yaprak lekesi (Alternaria carthami)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
4.Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
5.Haşhaş kökboğazı yanıklığı (Dendryophion papaveris)'nın teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
6.Haşhaş mildiyösü (Peronospora arborescens)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
7.Pamuk fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp. Phythium spp.)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
8.Pamukta solgunluk (Verticillium dahliae)'un teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
9.Susam ve anasonda çökerten Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Phythium spp.)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
10.Arasınav Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
11.Şerbetçi otu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
12.Tütün fidelerinde çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Phythium spp.)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
13.Tütün küllemesi, tütün mildiyösü (Erysiphe cichoracearum, Peronospora tabacina)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
14.Yerfıstığında kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Laboratuvar1430
Bireysel Çalışma130
Toplam490
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14444
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Toplam100