Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS312 Zemin Mekaniği 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal yapı ve tesislerin temelini oluşturan zeminlere yönelik temel bilgileri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Kırsal alandaki yolların projelendirilmesinde temel mühendisliğine yönelik etüt ve proje yapabilme becerisi edinir.
  2. Proje yapmak için; veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
  3. Doğal kaynakların planlanması ve korunması ile doğal afetlerin (deprem,sel, heyelan vb.) kırsal alandaki yıkıcı tahribatında zeminlerin önemi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
  4. Kırsal alanda çiftlik yapılarının (konutlar,hayvan barınakları,silolar,sera vb.)planlanmasında temel mühendisliğine yönelik etüt ve proje yapabilme becerisi edinir.
  5. Kırsal alandaki su tutma (regülatör,bent,gölet vb.) ve sulama-sanat yapılarının planlanmasında temel mühendisliğine yönelik etüt ve proje yapabilme becerisi edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABIÖztürk,T.,2011. Zemin Mekaniği .Yayınlanmamış Ders Notları.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi,Samsun.YARDIMCI DERS KİTAPLARI1.Terzaghi,K. and Peck,R.B.,1967. Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley and Sons, Inc., New York.2.Uzuner B.A., (K.T.Ü), 2001.Temel Zemin Mekaniği.Teknik Yayınevi,Ankara.3.Aytekin,M.,(K.T.Ü.),2004. Deneysel Zemin Mekaniği. Teknik Yayınevi,Ankara.4.Özaydın,K.,(Y.T.Ü.),1989. Zemin Mekaniği,Meya Matbaacılık ve Yayıncılık,İstanbul.5.Kumbasar,V. ve Kip,F.,(İ.T.Ü).1985. Zemin Mekaniği Problemleri. 4.Baskı,Çağlayan Yayınevi,İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Zemin mekaniği konularında detaylı bilgiler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zemin mekaniğinin uygulama alanları
2.Zeminlerin temel özellikleri
3.Zeminlerin temel özellikleri
4.Zeminlerin endeks özellikleri
5.İnce taneli zeminlerin kıvamı ve kıvam limitleri
6.Zemin suyu
7.Zeminlerde sızıntı ve akım ağları
8.Ara sınavı
9.Zeminlerde sızıntı ve akım ağları
10.Kompaksiyon
11.Zeminlerin kayma direnci
12.Zeminlerin kayma direnci
13.Zeminlerde kütle hareketi
14.Zeminlerde kütle hareketi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav00
Quiz00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz10220
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü31030
Toplam96