Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS411 Betonarme 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gerilme yöntemine göre betonarme yapı elemanlarının proje ve analizini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Betonarme yapı elemanları.
  2. Betonarme yapı elemanlarını proje ve analizi.
  3. Tek ve iki katlı betonarme projesinin hazırlanması.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Odabaş, Y.; Uluğ, N. 1990. Betonarme İnşaat Hesapları. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Betonarme yapılarda etriyeli ve fretli kolon projelemesi, Tek ve çift donatılı kiriş projelemesi, Tek ve çift doğrultuda çalışan döşeme projelemesi, temel ve merdiven projelemesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Beton ve beton teknolojisi.
2.Betonarmede analiz ve yöntemler.
3.Kolon analizi.
4.Etriyeli kolon analizi.
5.Fretli kolon analizi.
6.Tek tesisatlı kiriş analizi.
7.Çift tesisatlı kiriş analizi.
8.Kirişlerde burulma, sarkı ve aderans kontrolü.
9.Vize
10.Tek doğrultulu döşemeler.
11.Çift doğrultulu döşemeler.
12.Çift doğrultulu döşemeler.
13.Temeller.
14.Merdivenler.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10550
Ev Ödevi14040
Toplam136