Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB309 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma için en önemli sorunlarından birisi de ucuz, temiz, güvenilir ve kolay elde edilebilen bir enerji kaynağı sağlamaktır. Bu ders kapsamında yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile etkin ve ucuz enerji kullanım teknolojileriyle bunların kullanımına ilişkin temel bilgiler verilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gürkan A. K. Gürdil
Öğrenme Çıktıları
  1. Enerji sistemlerinin tarımda kullanılmasını yaygınlaştırmak
  2. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme
  3. Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öztürk, H. H., 2008. Yenilenebilir enerji Kaynakları ve Kullanımı. Teknik Yayın evi, Mühendislik Mimarlık Yayınları. ISBN: 978-975-523-042-9
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Doğal enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar, enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, biyokütle
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, genel bilgiler.
2.Enerji kaynakları, fosil enerji ve yenilenebiilr enerji kaynakları
3.Güneş enerjisi
4.Güneş enerjisi uygulamaları
5.Hidrolik enerji
6.Rüzgar enerjisi
7.Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri
8.Jeotermal enerji
9.Jeotermal enerji uygulamaları
10.Biyokütle enerjisi
11.Biyogaz ve biyodizel
12.Deniz kükenli enerjiler
13.Hidrojen enerjisi
14.Yakıt pilleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10550
Ev Ödevi155
Toplam123