Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB310 İş Güvenliği 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çalışma hayatındaki iş sağlığı güvenliği ile ilgili konuları tanıtmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Bakiye riskler ve güvenlik tedbirlerini kavratmak.
  2. Çalışma ortamında gereklerini tanıtmak.
  3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili esaslarını tanıtmak.
  4. Güvenlik ile ilgili tanımlamaları kavratmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tarım Makinelerinde İş Güvenliği. Tarım ve Köyişleri Bakalığı Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2001, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İş güvenliği kavramı, temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri, insan çalışma kapasitesi, güvenlik tedbirleri, bakiye risk, kişisel koruyucu ekipmanlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-İş güvenliğinin önemi
2.İnsanın iş kapasitesi
3.Ergonomi
4.Antropometri ve insanın antropometrik ölçüleri
5.İş güvenliği ile ilgili tanımlamalar
6.İş güvenliği ile ilgili tanımlamalar
7.Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri
8.Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri
9.Ara sınav
10.Güvenlik tedbirleri
11.Bakiye riskler ve bilgilendirme
12.Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı
13.Çalışma ortamında bulunan üçüncü şahısar için güvenlik tedbirleri
14.Yrıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz120
Seminer120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Örnek Vaka İncelemesi5315
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Ev Ödevi428
Toplam75