Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını aktararak öğrencilerin kişilerarası iletişim konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak, kişiler arası ilişkilerinde olumlu ilişkiler kurmasına rehberlik etmek istenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esin Hazneci
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim ve kişilerarası iletişime ilişkin temel kavramları tanımlar.
  2. Kişilerarası iletişim alanındaki kavramlar ( empati,çatışma vb.) arasındaki ilişkileri kurar.
  3. Kişilerarası iletişim bilgileri özel ve iş yaşamındaki örnek olaylarla değerlendirir.
  4. Kişilerarası iletişim sürecinde etkililik sağlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnsan İlişkileri ve İletişim, Nilüfer Voltan Acar,Nobel yayıncılık,2012.
Etkili iletişim ve beden dili, Recep Tayfun, Nobel yayıncılık,2010.
Başarıya giden yolda etkili konuşma yöntemleri, Cristina Stuart, Alfa Yayıncılık, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kişisel ve iş yaşamında karşılaşılacak iletişim problemlerine ilişkin çözümlemeler doğrultusunda bir yaklaşım kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2.İletişimin amacı ve öneminin aktarılması, iletişim kavramı ve süreci bilgisinin verilmesi
3.İletişim modelleri ve teorilerinin aktarılması
4.İletişime ilişkin örnek olay ve durumların aktarılması ve çözümlenmesi
5.Kişilerarası İletişim kavramı ve yaklaşımlarının tanımlanması
6.İçsel iletişim kavramı, iç iletişim süreci, kendini tanıma, kendinin farkına varma, kendini açma kavramlarını tanımlanması ve yorumlanması
7.Sözel İletişim kavramının ve sözel iletişim biçimlerinin aktarılması
8.Arasınav (Vize)
9.Sözel iletişim biçimlerine ilişkin örneklerin değerlendirilmesi
10.Sözsüz İletişim kavramının ve sözsüz iletişim boyutlarının aktarılması
11.Sözsüz iletişime ilişkin örneklerin aktarılması ve tartışılması
12.Empati kavramı, empatinin bileşenleri empatinin gelişimi, empatik iletişim kavramı ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
13.Kişilerarası iletişim çatışması kavramı, çatışma türlerinin aktarılması, çatışma çözüm yöntemlerinin analiz edilmesi
14.Dinleme kavramı, dinlemenin amaçları, dinlemenin aşamaları, dinleme çeşitleri, dinleme engelleri dinleme becerisi ile ilgili bilgilerin aktarılması
15.Kişilerarası iletişime ilişkin örneklerin çözümlenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam75