Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT309 Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin biyokatalizörleri, biyokimyasal reaksiyonların özelliklerini, kavramasını, biyodönüşümlerin kinetik temellerini ve biyoproseslerin incelenerek çevresel ve endüstriyel biyoteknoloji çalışmalarının kavranmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevresel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
  2. Endüstriyel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
  3. Biyoproseslerde transfer olaylarını kavrayabilme.
  4. Biyokatalizör kavramını, hücresel faaliyetlerin kontrolünün biyokimyasal reaksiyonlardaki önemini kavrayabilme.
  5. DNA’nın moleküler yapısı ve kromozomlar, replikasyon, transkripsiyon, translasyon
  6. Biyoremedisyon kavramlarını kavrayabilme
  7. Biyoyakıtlar konusunda kritik analitik düşünceye sahip olabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Tarımsal Biyoteknoloji kapsamındaki herhangi ilgili alanlarda proje tasarlama geliştirme ve uygulama becerisine sahip olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bailey, J.E., Ollis, D.F., “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, (1986). Shuler, M.L., Kargi, F., Bioprocess Engineering (Basic Concepts), Prebtice-Hall, Inc., 1992, 479 pages. Atkinson, B. And Mavituna, F., 1983, Biochemical Engineering and Biotechnology Handbbok, The Nature Pres, Nort Yorkshire, England.
Palmer,T., 2001, “Enzymes Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry” , Horwood Series in Chemical Science, Bodmin, England.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
çevresel ve endüstriyel biyoteknolojisinde kullanılan teknikler ve uygulamaları, gen transferleri, biyogüvenlik ve risk değerlendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevresel ve endüstriyel biyoteknolojiye giriş Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
2.Endüstriyel sistemler biyolojisi, biyoproseslerde kullanılan substrat ve araçlar (mikroorganizmalar, enzimler, in vitro hücre ve doku kültürleri, vb.) Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
3.Biyolojik dönüşüm sistemi, endüstriyel biyokatalistler, enzimlerin endüstriyel üretim yöntemleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
4.Biyoproseslerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Biyoteknolojik proseslerin özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyokimyasal proseslerin kimyasal proseslere göre üstünlükleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
5.Biyodönüşümler ve biyoproses kinetiği Verim Enzimatik Dönüşümler, Biyoproseslerde transfer Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
6.Çevresel biyoteknolojisi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
7.Biyoremediasyon, geri kazanım, biyoyakıt üretimi, temiz teknoloji vb Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
8.Ara sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9.Endüstriyel biyoteknoloji Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
10.Filtrasyon, ayırma teknikleri, flotasyon, ekstraksiyon teknikleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
11.Biyokütle dönüşümleri ve uygulamaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
12.Biyokatalizörler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
13.Biyomineralizasyon Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
14.Biyoteknolojinin Geleceği ve Türkiye'de ve yurt dışında uygulamalar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz120
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı188
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi144
Toplam88