Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT310 Biyogüvenlik 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Biyogüvenlik sorunlarını, biyogüvenlik ve biyoteknolojik uygulamalarını, laboratuarda biyogüvenlik kurallarını, atık yönetimini, kayıtlamayı, ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ KAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Ulusal ve uluslararası biyogüvenlik düzenlemelerinin incelenmesi
  2. Biyoteknolojik uygulamaların insan, hayvan ve bitki açısından oluşturabileceği riskin tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi, yönetimi ve iletişimi hakkında bilgi sahibi olunması
  3. Biyoteknolojik gelişim sürecinde doğal kaynakların ve çevrenin korunması hakkında bilgi edinilmesi
  4. Genetik modifiye organizmaları ilgilendiren konular hakkındaki biyogüvenlik düzenlemelerine ait bilgilerin kazanılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Globalization, Biosecurity, and the Future of the Life Sciences-Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, National Academies press, 2006.
2- Tom L. Beauchamp, LeRoy Walters, Jeffey p. Kahn, Mastroianni “Contemporary Issues in Bioethics” Wadsworth Publishing Company, 7th edition, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Biyogüvenliğe Giriş, Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri, Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları, Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik), Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biyogüvenliğe Giriş
2.Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri
3.Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları
4.Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik)
5.Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği
6.Biyogüvenlik seviyeleri, Kontaminasyonlar, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsis, Saçılma, Alev alma, Tıbbi takip, kazalar, Atık yönetimi, Transport
7.Biyogüvenlik protokolleri ve sınırlamalar (Türkiye ve diğer ülkelerdeki mevzuat, klavuzlar) Sınırları ve esasları çok iyi belirlenmiş biyogüvenlik kurallarını içeren uluslararası ve ulusal yayınlanmış klavuzlar (NIH, Merck vs.).
8.Ara sınav
9.Biyogüvenlikten sorumlu olan kişi ve kuruluşlar: Üniversite Biyogüvenlik ofisi, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, Üniversite sağlık sorumluları, Laboratuvar personeli, Teknik personel, Temizlik personelinin sorumlulukları
10.Halk sağlığı ve güvenliği, Genel Değerlendirme
11.Biyoetiğe giriş
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
15.Öğrenci sunumları
16.Final sınavı
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma23060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma5210
Ev Ödevi6212
Toplam124