Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT311 Gıda ve Mikrobiyal Biyoteknoloji 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Biyoteknoloji ve gıda endüstrisindeki uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek. Biyoteknolojinin modern ve klasik yöntemleri ve araçları hakkında bilgilendirmek. Fermente gıdaların üretimi hakkında temel bilgileri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.
  2. DNA ve RNA’nın yapısı, özellikleri ve genetik kodu öğrenmek
  3. Mikroorganizmaları tanımak
  4. Biyoteknolojide suş geliştirme yöntemleri; starter kültürler hakkında bilgi sahibi olmak
  5. Mikrobiyal metabolizma hakkında bilgi sahibi olmak
  6. Sirke, turşu, zeytin, şalgam, boza, tarhana, bira ve şarap gibi fermente gıdaların üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arda, M. “Biyoteknoloji” Armoni Ltd.Şti. Basımevi, (1994)
Aran, N. “Gıda Biyoteknolojisi” Nobel Yayın Dağıtım, (2010)
Aktan, N., Kalkan, H. “Sirke Teknolojisi” Ege Üniv. Basımevi, (1998)
Aktan, N., Kalkan, H. “Sofralık Zeytin Teknolojisi” Ege Üniv. Basımevi, (1999)
Aktan, N., Kalkan, H., Yücel U. “Turşu Teknolojisi” Ege Üniv. Basımevi, (1999)
Çetin, E.T. “Endüstriyel Mikrobiyoloji” İstanbul Tıp Fak. Vakfı Yayını, (1983)
Telefoncu, A. “Biyoteknoloji” Ege Üniversitesi Basımevi, (1995)
Ertugay, Z., Certel, M. “Biyoteknoloji I” Atatürk Üni. Ziraat Fak. Basımevi, (1995)
Gilliland, S.E. “Bacterial Starter Cultures for Food” CRC Press, Inc.(1986)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin önemi ve tanımlanması; Tarihçesi; Genetik materyal tipleri; DNA ve RNA’nın yapısı; Mikroorganizmaların tanıtımı ve önemleri, Mikroorganizmaların sınıflandırması ve hücre yapıları, Starter kültürler ve suş geliştirme, Fermente gıdaların üretim yöntemleri (Sirke, turşu, zeytin, şalgam, boza, tarhana, bira, şarap), Öğrenciler tarafından modern endüstriyel uygulamaların yapılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1. Tanışma ve Ders İçeriği Laboratuar tanıtımı ve kurallar Tanışma, ders hakkında bilgi verme Bilgi aktarımı
2.Biyoteknolojinin önemi ve tarihçesi. Ekim yöntemleri Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
3.Genetik materyal tipleri; DNA ve RNA’nın yapısı Örnek alma ve ekim için hazırlama Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
4.Mikroorganizmaların tanıtımı ve önemleri Besiyeri hazırlama Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
5.Prokaryot ve ökaryot hücre yapısı Mikroorganizma izolasyonu ve identifikasyonu Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
6.Starter kültür ve suş geliştirme Kültür muhafaza yöntemleri (Dondurma, Dondurarak kurutma) Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
7.Mikrobiyal metabolizma Toplam % asit ve pH analizi Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
8.Fermantasyonun temelleri Fermantasyon takip yöntemleri; % asitlik, Einhorn, Durham, Longeron and Guerne) Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
9.Sirke üretimi Basit Boyama Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
10. Zeytin Üretimi Gram Boyama Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
11.Ara sınav Yazılı sınav
12.Turşu üretimi Turşu üretim uygulaması Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
13.Şalgam, boza ve tarhana üretimi Zeytin Üretim uygulaması Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
14.Bira üretimi Tarhana üretim uygulaması Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
15.Şarap üretimi Genel Değerlendirme Okuma, bilgi aktarma Laboratuvar çalışması
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
Ev Ödevi12020
Toplam125