Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin tanıtılması, sekonder metabolitlerin önemi ve kullanım alanlarının öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin öğrenilmesi
  2. Bitki sekonder metabolitlerinin ekonomik öneminin öğrenilmesi
  3. Bitki sekonder metabolitlerinin üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin öğretilmesi
  4. Mikrobiyal sekonder metabolitler hakkında genel bilgi sahibi olma
  5. Antibiyotiklerin biyosentez ve etki mekanizmalarını öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taiz, L. and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara.Crozier, A. Clifford, M.N. and Ashihara, H. 2006 Plant Secondary Metabolites, Occurrence, Structure and Role in the Human Diet, Blackwell PublishingSökmen, A. ve Gürel, E. 2002. Bitki Biyoteknolojisi 1 Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bitki sekonder metabolitleri tanımı ve sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin ekonomik önemi, bazı önemli sekonder metabolitler ve sekonder Bitki metabolitlerinin üretiminde biyoteknoloji
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sekonder metobolitlerin tanımı
2.Sekonder metobolitlerin sınıflandırılması
3.Alkoloidler
4.Alkoloidler-2
5.Terpenoidler
6.Terpenoidler-2
7.Ara sınav
8.Fenoller
9.Fenoller-2
10.Bitkilerde sekonder metobitlerin üretilmesi
11.Biyoteknolojik tekniklerle sekonder metabolitlerin üretimi
12.Biyoteknolojik tekniklerle sekonder metabolitlerin üretimi
13.Ek besin olarak sekonder metabolitler
14.Antitumor etkili sekonder metabolitler
15.İnsektisit olan sekonder metabolitler
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14242
Okuma10440
Toplam126