Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki Gen kaynakları hakkında bilgi vermek, kullanım alanlarını ve önemini vurgulamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki gen kaynağı nedir?
  2. Niçin önemlidir
  3. Gen kaynaklarımız nelerdir
  4. Gen kaynaklarının kullanımı
  5. Yeni bioyeknolojik yöntemlerin kullanımı (gen kaynakları muhafasazı için)
  6. Bitki gen kaynağı nedir?
  7. Bitki Gen Kaynakları bakımından Türkiye.
  8. Gen kaynakları muhafaza yöntemleri
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri..
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şehirali, S. ve M. Özgen, 1987. “Bitkisel Gen Kaynakları” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1020, Ders kitabı No: 294, A. Ü. Basımevi, Ankara, 239 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, gen kaynağı nedir? önemi, dünyada gen kaynakları, türkiyede gen kaynakları, gen bankaları, gen kaynaklarını saklama metotları, , gen kaynaklarının kullanımı, gen kaynakları merkezleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dünyanın oluşumu, dünyanın bitkisel kaynakları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma. Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
2.biyolojik çeşitlilik nedir, tür, ekosistem, genetik çeşitlilik kavramları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
3.dünyanın ve türkiyenin bitkisel çeşitliliği Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
4.Türkiyenin bitkisel çeşitliliğini yaratan nedenler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
5.dünyada ve ülkemizde genetik merkezlerive gen bankaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
6.gen bankaları , uluslararası gen kaynakları organizasyonları vvYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
7.gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
8.gen kaynaklarının muhafazası ve korunması Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9.gen kaynaklarının değerlendirilmesi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
10.sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
11.gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma vYazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
12.gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
13.gen kaynaklarını tehditleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
14.Gen kaynaklarının tarımın sürdürülebilirliği açısından önemi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Seminer130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Seminer11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma7535
Toplam129