Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT411 Hayvanlarda Doku Kültürü 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel doku ve hücre kültürü prensipleri ve laboratuvar becerilerinin kazandırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Mehmet Kuran
Öğrenme Çıktıları
  1. Hücre kültürünün temel prensiplerini öğretmek
  2. Steril çalışma becerisi kazanmak
  3. Primer hücre kültürü yapabilmek
  4. Kültür ortamı hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
  5. Hücre isole edip canlı tutabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Animal Cell Culture, S.M. Bhatt, Alpha Science, Oxford, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hayvan hücre kültürü sisteminin geliştirilmesi, laboratuvar dizaynı, laboratuvar pratikleri, kontaminasyon, kültür şartları, sterilizasyon teknikleri, kültür ortamı, hücre sayımı ve canlılık testi, hücre farklılaşması, primer ve sekonder hücre kültürü, hayvan hücrelerinin dondurulması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Hayvan hücre kültürü sisteminin geliştirilmesi, ,
3. laboratuvar dizaynı, x
4.laboratuvar pratikleri, x x
5.kontaminasyon
6. kültür şartları, x x
7.sterilizasyon teknikleri, x x
8.kültür ortamı, x x
9.Ara sınav
10.hücre sayımı ve canlılık testi, x x
11.hücre farklılaşması,
12.primer ve sekonder hücre kültürü, x
13.hayvan hücrelerinin dondurulması x x
14.hayvan hücrelerinin dondurulması x x
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Derse Katılım15
Uygulama/Pratik110
Laboratuvar15
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma7321
Toplam125