Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT414 Moleküler Markerler ve Analiz Yöntemleri 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Lisans öğrencilerine moleküler markör tipleri, moleküler markörlerin genetik ıslah ve tanı amacıyla kullanılması konularında bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Levent Mercan
Öğrenme Çıktıları
  1. Moleküler markör tipleri ve özelliklerini bilme.
  2. Kullanım amacına uygun markörü tespit edebilme.
  3. Moleküler markör verilerini analiz edip yorumlayabilme yeteneği kazanma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Moleküler Biyoloji ya da Moleküler Genetik derslerinden birini almış olmak
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güncel makale ve yayınlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Moleküler markör teknolojilerine giriş Moleküler markör tipleri Protein markörleri DNA markörleri PCR temelli markörler Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Mikrosatellitler Tek nükleotid polimorfizmi Çoğaltılmış parça uzunluğu polimorfizmi Kesim enzimi parça uzunluğu polimorfizmi Markör verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması Örnek olay incelemesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküler markör teknolojilerine giriş
2.Moleküler markör tipleri
3.Protein markörleri
4.DNA markörleri
5.PCR temelli markörler
6.Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA
7.Mikrosatellitler
8.Tek nükleotid polimorfizmi
9.Çoğaltılmış parça uzunluğu polimorfizmi
10.Arasınav
11.Kesim enzimi parça uzunluğu polimorfizmi
12.Markör verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması
13.Örnek olay incelemesi
14.Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav5050
Proje Sunma5050
Toplam5000
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Tartışma10220
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam140