Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) 927006 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen çevre zehirlerini tanımak, bunların çevrede bulunuş şekillerini öğrenmek ve canlıların bunların etkilerinden korunmasının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Hülya Özkoç
Öğrenme Çıktıları
  1. Hava, su ve toprak kirliliğini değerlendirir.
  2. Çevre sağlığının korunması ile ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeleri bilir.
  3. Toksik maddelerin uzaklaştırılması veya zararsızlaştırılması ve korunma yöntemlerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Di Giulio RT and Hinton DE (Ed.). The Toxicology of Fishes. FL, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2008.2- Detection of trace triclocarban in water sample using solid-phase extraction-liquid chromatography with stochastic resonancealgorithm. Xie S, Deng H, Xiang B, Xiang S. Environ Sci Technol. 2008 Apr 15;42(8):2988-91.3- Principles and Methods of Toxicology. (2008). Hayes, A.W. Unites States of America: Informa Healthcare. 4- Ecopharmacology: a new topic of importance in pharmacovigilance.Kümmerer K, Velo G. Drug Saf. 2006;29(5):371-3.5- Veterinary pharmacovigilance. Part 3. Adverse effects of veterinary medicinal products in animals and on the environment.Woodward KN. J Vet Pharmacol Ther. 2005 Apr;28(2):171-84. Review.6- A Textbook of Modern Toxicology. (2004). Hodgson, E. Unites States of America: John Wiley & Sons, Inc.7- Toxicological Chemistry and Biochemistry. (2003). Manahan, S.E. United States of America: CRC Press.8- Environmental Toxicoloy. (2002). Wright, D.A., Welbourn, P. United Kingdom: Cambridge University Press.9- Goldfrank´s Toxicologic Emergencies. (2002). Flomenbaum, N.E., Howland, M.A., Goldfrank, L.R., Lewin, N.A., Hoffman, R.S., Nelson, L.S. Unites States of America: McGraw-Hill Companies.10- Toksikoloji. (2001). İsmet Dökmeci. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Casarett and Doull´s Toxicology. (2001). Klaassen, C.D. Unites States of America: McGraw-Hill Companies.11- Environmental Toxicology and Chemistry. (1998). Crosby, D.G. United States of America: Oxford University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
ksenobiyotiklerin çevre üzerine toksisitelerini belirleyen faktörleri, hava, su ve toprak kirliliği toksikolojisini, çevre zehirlerinin toksisiteleri ve çevre örneklerinde analizlerini ve kimyasal silahlar ve toksisitelerini içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve genel bilgiler
2.Ksenobiyotiklerin çevre üzerine toksisitelerini belirleyen faktörler
3.Biyodegredasyon ve biyoakümülasyon
4.Hava, su ve toprak kirliliği
5.Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
6.Pestisidler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
7.Pestisidler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
8.Ara sınav
9.Ağır metaller (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
10.Ağır metaller (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
11.Kalıcı organik bileşikler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
12.Kalıcı organik bileşikler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
13.İyonize radyasyon (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
14.Kimyasal silahlar (Sınıflandırılmaları, fizikokimyasal özellikleri, toksik etkileri ve toksik etki mekanizmaları, ilk yardım prensipleri ve dekontaminasyon yöntemleri, koruyucu önlemler)
15.Çevre sağlığının korunması ile İlgili yönetmelikler ve yasal düzenlemeler
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Tartışma420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam52