Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri (TS 2) 927006 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gravimetrik, volumetrik, spektrofotometrik ve kalorimetrik ölçüm yöntemleri ve hava, su, toprak ve ses kirliliği ile ilgili ölçüm yöntemlerini kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel ARDALI
Öğrenme Çıktıları
  1. Ulusal ve uluslar arası hava kirliliği ölçüm yöntemleri ve standartlarını öğrenmek,
  2. Su kalitesi ölçüm yöntemlerini ( KOİ,BOİ,pH,iletkenlik,sıcaklık,sertlik vb.) öğrenmek
  3. Toprak kirliliği ve toprak kalitesi ile ilgili iletkenlik, toprak yapısı ve bünye gibi toprak kalitesi ile ilgili ölçüm yöntemlerini öğrenmek,
  4. Ses kirliliği ölçüm cihazı ve ölçüm yöntemlerini öğrenmek,
  5. Çözelti hazırlama (normalite, molalite ve çözünürlüğe etki eden faktörler) yöntemlerini öğrenmek, Besi yeri hazırlanması, ekimi ve mikroskobik incelemesi
  6. Spektrofotometrik ölçümler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AÇIKALIN, E., CİNGİ, İ., EROL, K., Laboratuvar Teknikleri , Anadolu Üniversitesi Web-Ofset,1996
Samsunlu, A., The Environmental Engineering Chemistry, fourth edition, The Publications of Sam-Environment Technologies Center, İstanbul, 120-192, 1999.
Mehmetoğlu İ., Klinik Biyokimya laboratuarı El Kitabı, İnci Ofset, Konya, 2002.
Çoban, A. ve ark., Genel Kimya, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2006.
Uslu, O., ve Türkmen, A., Su Kirliliği ve Kontrolü, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi1, İzmir, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gravimetrik, volumetrik, spektrofotometrik ve kalorimetrik ölçüm yöntemleri ve hava, su, toprak ve ses kirliliği ile ilgili ölçüm yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre laboratuarının kullanılma kuralları- laboratuar bilgileri
2.Temel analiz metotları, Enstrumantal analiz metotları, Potansiyometrik analiz yöntemleri
3.Çözeltiler-molalite-normalite-molarite
4.Çözelti hazırlama usulleri ve uygulamaları
5.Gravimetrik analizler, Volumetrik analizler
6.Laktozlu buyyon, brillant green vb. besi yerlerinin hazırlanması, sularda membran filtrasyon (MF) ve çoklu tüp yöntemiyle (ÇKY) koliform bakteri ekimi.
7.Gram boyama ve mikroskopta boyanmış bakterilerin incelenmesi.
8.Suyun kalite parametreleri: renk, koku, pH, tat ,sertlik,
9.ara sınav
10.Suyun UV, karbon filtresi ve zeolit filtreden geçirilerek pH, iletkenlik ve sertlik gibi parametrelerinin optimal seviyeye getirilmesi.
11.Spektrofotmetre, AAS, GC-MS, İyonmentre, TOK teorisi
12.Spektrofotmetre, AAS, GC-MS, İyonmentre, TOK kullanımı
13.deneysel çalışma
14.deneysel çalışma
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik110
Laboratuvar130
Takım/Grup Çalışması110
Deney110
Rapor Hazırlama110
Rapor Sunma110
Laboratuvar Ara Sınavı110
Laboratuvar Sınavı110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor130
Rapor Hazırlama110
Rapor Sunma110
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Toplam50