Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB224 Çevre Sağlığı(TS 2) 927006 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sağlık sorunlarının neler olabileceği ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini öğretmek ve gerekli tedbirleri almaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe KULEYİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Toprak, su, atık su, katı atık, radyoaktif madde ve hava kirliliğinde canlılarınbiyolojilerinde gerçekleşebilecek etkilerini bilir.
  2. Güncel çevre problemlerini sağlık açısından tartışır.
  3. İnsan ve toplum sağlığı üzerinde çevre kirliliğinden kaynaklanabilecek sorunları kavrama becerisini kazandırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güler, Ç. (2010). Çevre ve Sağlık. Ankara: Yazıt yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Çevre ve Halk Sağlığına Giriş, Halk Sağlığını Etkileyen Faktörler, Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri, Su Kirliliğinin Sağlık Etkileri, Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri, Katı Atıkların Sağlık Üzerine Etkileri Radyasyon Ve Mikrokirleticilerden Kaynaklanan Sağlık Etkileri, Ağır Metallerden Kaynaklanan Sağlık Etkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre ve Halk sağlığına giriş yok yok
2.Çevre-Ekosistem ve tanımlar yok yok
3.Çevre sağlığı ile ilgili tanımlar yok yok
4.Sağlık için çevresel faktörler, kirleticilerin vücuda giriş yolları yok yok
5.Toksikoloji-tanımlar yok yok
6.Toksikolojik Devir yok yok
7.vize yok yok
8.Hava kirleticileri, toksik gazlar ve bunların çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
9.pestisitler ve bunların çevre sa ve halk sağlığına etkileri yok yok
10.Ağır metallerin çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
11.Organik kirleticiler (PCB, PAH, ...) ve bunların çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
12.Gürültü kirliliğinin çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri yok yok
13.Radyoaktif kirliliğin çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
14.sonuç ve genel değerlendirme yok yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Derse Katılım110
Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam48