Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi(TS 2) 927006 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği' nde elde edilen verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr.andaç Akdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre Mühendisliğinde kullanılan verilerin uygunluğunu istatistiksel olarak açıklayabilir
  2. Elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntem kullanarak açıklayabilir
  3. Çevre Mühendisliğinde elde edilen veriler ışığında uygun istatistiksel yöntemlerle gelecekteki yaklaşımları hesaplayabilir
  4. Verilerin değerlendirmesi farklı yöntemlerle kullanarak yönetmler arası karşılaştırma yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Spiegel, M.R.; Stephens, L.J. 1999. Temel Problemlerle İstatistik. Novel Yayın Yayıncılık.
Özdamar, K.,2002. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-I, Kaan Kitabevi
Özdamar, K.,2004. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-I, Kaan Kitabevi
Kocakoç, İ. 2007. Matlab ve istatistiksel Veri Analizi, Nobel yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İstatistiksel testlerin Çevre Mühendisliğinde kullanımı, kümeleme analizi, faktör analizi, ANOVA, MANOVA, Çoklu regresyon, Otokorelasyon,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel İstatistiksel İfadelere Giriş
2.Normal Dağılım ve Dağılım Testleri
3.Güven Aralıkları ve Hipotez testleri
4.Zaman serisi analizleri
5.Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi
6.Tekli ve Çoklu Korelasyon
7.Varyans Analizi-ANOVA
8.Varyans Analizi-MANOVA
9.Parametrik Olmayan Testler ve Yorumlamaları
10.Ara Sınav Haftası
11.Faktör Analizi
12.Kümeleme Analizi
13.Uyum Analizi
14.Yapay Sinir Ağları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar122
Rehberli Problem Çözümü818
Ev Ödevi188
Toplam50