Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB234 Mühendislik Etiği(TS 2) 927006 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Evrensel ve bireysel etik kurallarının önemi vurgulanarak mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel Ardalı
Öğrenme Çıktıları
  1. etik ve ahlak kurallarını yaşama uygulama becerisi kazanma
  2. etik ve ilkelerini kavrama
  3. etik ilkelerini mesleğinde uygulama ve zorlukları aşma tekniklerini geliştirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HARUN Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2000.
KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması Anadolu Üniversitesi 2000
AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002
ONBAŞIOĞLU UYGUR Seyhan, Mühendislik Etiği, Teknik kitaplar No:2, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Etiğe giriş, Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe Bakış, Etik Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Etik Neden Gereklidir?, Temel Etik Kuramı Tipleri, Etiğin Temel İlkeleri, Tutarlılık, Öznel Etik Modeli, Sonuçlar, Nesnel Etik Modeli, Önemseme, Sorumluluk Etiği, İnsanın Davranış Yükümlülükleri, Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler, Pratiğin Bilimi olarak Etik, İnsan Pratiğinde Etiğin Önemi, Etiğin Ampirik Bilimlerle İlişkisi, Etiğin Normatif Bilimlerle İlişkisi, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler, Somut bir gerçek ve somut bir olguyla ilişkilendirme, Duygularla İlişkilendirme, Olası Sonuçlarla İlişkilendirme, Ahlak Yasalarıyla İlişkilendirme, Ahlaki Yetkinlikle İlişkilendirme, Vicdanla İlişkilendirme, Etik Gerekçelendirme Yöntemleri, Mantıksal Yöntem, Söylemsel Yöntem, Diyalektik Yöntem, Analojik Yöntem, Transsendental yöntem, Analitik yöntem, Yorumsama yöntemi, Etiğin Küresel ve Evrensel Boyutu, İş ve Meslek Etiği (Uygulamalı Etik), Bir Kurum Olarak “Meslek” Bilimsel Mesleki Etik Standartlar, Mühendislik Etiği İlkeleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etiğe Giriş, Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe BakışEtik Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı
2.Etik Neden Gereklidir? , Temel Etik Kuramı Tipleri
3.Etiğin Temel İlkeleri
4.Önemseme, Sorumluluk Etiği, İnsanın Davranış Yükümlülükleri, Tutarlılık, Öznel Etik Modeli, Nesnel Etik Modeli
5.Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler
6.Etiğin Ampirik ve Normatif Bilimlerle İlişkisiÖrnekolay çalışması
7.Etiğin Küresel ve Evrensel Boyutu
8.Arasınav
9.İş ve Meslek Etiği (Uygulamalı Etik) -Örnekolay çalışması
10.Bir Kurum Olarak “Meslek”, Bilimsel Mesleki Etik Standartlar-Örnekolay çalışması
11.Mühendislik Etiği İlkeleri-Örnekolay çalışması
12.TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri -Örnekolay çalışması
13.Dünya Mühendisler Birliği?nin Etik Kodları-Örnekolay çalışması�
14.Örnek olay
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik120
Seminer120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı122
Quiz166
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü224
Seminer122
Ev Ödevi144
Toplam50