Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 927006 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik muhtevalı atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi veya en aza indirilmesi, biyogaz üretiminin optimize edilmesi, ayrışma sonrası elde edilen ürünün tarımda gübre olarak kullanılmasının esasları hakkında bilgilendirme hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra ÇORUH
Öğrenme Çıktıları
  1. Biyogaz tanımı ve uygulanabilir atık ürlerini öğrenir
  2. Biyogaz üretimini etkileyen parametreleri öğrenir
  3. Biyogaz üretimi proses teknolojilerini optimize eder ve tasarlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Metcalf and Eddy Inc. (1991) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse (3rd ed.) Mc Graw Hill Co., New York.Rittmann, B.E. and McCarty, P. (2001). Environmental Biotechnology. McGraw Hill Higher Education.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Biyogaz üretiminin tarihçesi, biyogaz üretiminin avantaj ve dezavantajları, çevre kirliliğinin önlenmesi ve biyogaz üretimi, biyogaz üretim teknolojisinin Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu, biyogazın enerjiye dönüşüm esasları ve biyogazın kullanım alanları olarak belirlenmiştir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biyogaz üretiminin tarihçesi. Biyogaz üretiminin avantaj ve dezavantajları, Çevre kirliliğinin önlenmesi ve biyogaz üretimi
2.Biyogaz üretim teknolojisinin Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu. Biyogazın enerjiye dönüşüm esasları. Biyogazın kullanım alanları
3.Anaerobik Çürüme Kademeleri, Hidroliz, Asit Oluşumu, Metan oluşumu
4.Biyogaz Üretimini Etkileyen Temel Kriterler, Sıcaklık, pH, Karıştırma, hidrolik Bekleme Süresi, Organik Yükleme Hızı, atık türü, C/N Oranı, Toksisite
5.Biyogaz reaktörleri; tür ve yapıları.
6.İşletmeye alma ve proses kontrolü
7.Biyogaz Üretim Performansının İzlenmesi, Metan içeriğinin izlenmesi, KOİ, BOİ, pH, alkalinite, AKM, UKM, TKN, PO4-P analizleri
8.Anaerobik reaksiyon kinetiği,
9.Biyogaz üretiminden oluşan çamurun değerlendirilmesi
10.Ara sınav
11.Biyogaz üretiminde işletme sorunları ve çözüm önerileri
12.Katı atıklardan biyogaz üretimine örnekler.
13.Atıksulardan biyogaz üretimine örnekler.
14.Mevzuat, Türkiye Avrupa vb.
15.Sunumlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Rapor Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Rapor Hazırlama5420
Proje Sunma111
Toplam51