Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB327 Kirletici Taşınımı (TS 3) 927006 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin yer altı suyu özellikleri ve yer altında suyun hidrolojik hareketlerini öğrenmeleri. Yer altı suyu kirlilik parametreleri ve taşınım prosesleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümmühan DANIŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler ders sonunda yeraltı sularını ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayabilir.
  2. Öğrenciler ders sonunda yeraltı suyu ile ilgili temel jeolojik ve hidrojeolojik bilgileri ifade edebilir.
  3. Öğrenciler ders sonunda yeraltı suyu kirliliğini ve kirletici taşınımını çevresel açıdan yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Freeze, A., Groundwater, Prentice Hall Inc.,USA, 1979
Domenica, A.P., Schwartz, F.W., Physical and Chemical Hydrogeology, Wiley and Sons Inc. USA,1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yeraltısuyu özellikleri ve önemi, Yeraltısuyu ile ilgili jeolojik ve hidrolik altyapı, Yeraltısuyu kirliliği, kirletici kaynaklar ve özellikleri, kirlilik çalışmalarında gerekli datalar, Yeraltısuyu kirliliğinde taşınım prosesi, Doygun ve doygun olmayan zonun tanımı, Homojen ortamlarda taşınım, heterojen ortamlarda taşınım, kırıklı ortamlarda taşınım, Kirliliğin taşınım sırasında azalım prosesleri, Yeraltısuyu kirliliğinin ve taşınımının çevresel etkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeraltı suyunun kökeni ve oluşumu
2.Yeraltı suyu hareketi
3.Yeraltı sularının kalitesi ve hidrojeokimyasal süreçler
4.Yeraltı sularının kalitesi ve hidrojeokimyasal süreçler
5.Yeraltı suyu kirliliğinde temel kavramlar
6.Yeraltı sularını kirleten kaynaklar ve bileşenler
7.Yeraltı sularında taşınım ve azalım prosesleri
8.Taşınım eşitlikleri ve dispersiyon katsayıları
9.Yeraltı suyu kirliliğinde ve modellemesinde temel kavramlar
10.Sahil akiferlerinde tuzlanma sorunları ve kontrol sistemleri
11.Arasınav
12.Yeraltı suyu kirliliğinin çevresel etkileri ve önemi
13.Kirlenmiş yeraltı sularının ıslahı
14.Kirlenmiş yeraltı sularının ıslahı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ev Ödevi10220
Toplam50