Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri (TS 4) 927006 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Çevre Yönetim Sistemlerini tüm yönleriyle öğretmek ve uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini açıklar;
  2. Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin temel kavramları öğrenir;
  3. Çevre Yönetimi konusundaki problemlere mühendislik yaklaşımları ile çözüm alternatifleri üretir;
  4. Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulamasını yapar;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anonymous, 1999. Environmental Management Systems and ISO14001, Washington, D.C.Hillary, R., 1997. Environmental Management Systems and Cleaner Production, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çevre Yönetim Sistemlerinin Tanımı, Çevre Yönetim Sistemlerinin Araçları, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması, Çevre Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi, Yasal Mevzuat, Türkiye ve Diğer Ülkelerden Çevre Yönetim Sistemler Uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre Yaklaşımı ve Çevresel Örgütlenme
2.Dünyada Çevre İle İlgili Programları Yürüten Kuruluşlar
3.Dünyada Çevre İle İlgili Uygulamalar
4.Çevre, Kararlılık, Rekabet ve Verimlilik İlişkileri
5.Çevre Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
6.Çevre Yönetim Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
7.Çevre Yönetim Sistemlerinin Gerekleri
8.Çevre Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi ve Yasal Durum
9.ARA SINAV
10.Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
11.Türkiye'de Çevre Yönetimi ve Sorunları
12.Bazı Gelişmiş Ülkelerde Çevre Yönetim Modelleri
13.Çevresel Etki Değerlendirmesi
14.Çevre Yönetim Sistemlerine Ait Uygulamalardan Örnekler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Sunma3515
Seminer155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma326
Toplam56