Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB332 Aerobik Prosesler (TS 4) 927006 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aerobik askıda büyüyen prosesler ve biyofilm prosesleri hakkında temel kavramları , projelendirme kriterleri ve işletme problemleri hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile bitiren öğrenciler; Aerobik askıda büyüyen proseslerin tanımı yapar ve prosesleri sınıflandırır.
  2. Aerobik askıda büyüyen proseslerle su ve atıksu arıtımının önemini, çalışma mekanizmasının ne olduğunu bilir, aerobik askıda büyüyen proseslerin projelendirilmesinde parametrelerin tanımını yapar, önemini anlar ve tasarımını yapar.
  3. Aerobik askıda büyüyen proseslerle arıtmada mikroorganizmaların rolünü bilir, Çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlar sonuçları yorumlayıp sentez eder,.
  4. Aerobik askıda ve bağlı büyüyen proseslerin işletme problemleri hakkında bilgi sahibi olur, Biyofilm proseslerini anlama ve tasarlayabilme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Henze Mogens., Harremoes Poul., Jes la Courjanson, Eric Arvin,Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, 2000.-Michael L., Shuler, Fikret Kargı, Bioproses Engineering Basic Concept,Second Edition.-H.J. Relm. G. Reed, A. Pühler and P. Stadler Biotechnology: EnvironmentalProcesses, I,II,III-B Rittman,PL McCarty,Environmental Biotechnology: Principles and applications,McGraw-Hill 2nd edition,2000.-NP Cheremisinoff, Biotechnology for waste wastewater treatment,1987.-Recep İleri, 2000, Çevre Biyoteknolojisi.Kargı, F., Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 234, 2013, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik arıtımın genel tanıtımı, Mikrobiyal metabolizma ve büyüme, Mikrobiyal büyüme kinetikleri, Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar, Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması, proses tasarım kriterleri, reaktör boyutlandırılması ve konfigürasyonu, , Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri,, Biyofilm prosesleri: Damlatmalı filtreler, Biyodisk sistemleri, Akışkan yatak biyofilm reaktörleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Biyolojik arıtımın genel tanıtımı
2. Mikrobiyal metabolizma ve büyüme
3. Mikrobiyal büyüme kinetikleri,
4. Mikrobiyal büyüme kinetikleri,
5. Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar
6. Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar
7. Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
8. Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
9.Arasınav
10. Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
11. Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri,
12.Biyofilm prosesleri: Damlatmalı filtreler
13. Biyodisk sistemleri, Akışkan yatak biyofilm reaktörleri
14.Biyofilm ve askıda büyüyen hibrid prosesler
15.Final
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz140
Derse Katılım110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Takım/Grup Çalışması428
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam45