Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi (TS 7/8) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevresel risk değerlendirmesi ve insan çevresi ile ilgili ekolojik unsurların güvence altında tutulabilmesinin sağlanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gülfem BAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan ve doğal çevresi için ekolojik risk kavramının öğrenilmesi
  2. Risk analizi yöntemlerinin anlaşılması
  3. Risk yönetim teknikleri uygulama becerisinin kazanılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Canter,L.W., Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, 1996.Tania Mol, " Productive Safety Management", Butterworth Heinemann Company, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Risk ve tanımı/ Mühendislikte risk yönetimi ve organizasyonu, Risk çeşitleri, Risk değerlendirme yöntemleri, Çevresel açıdan riskler ve değerlendirme yöntemleri, Tehlikenin - riskli bölgenin tanımlanması, Maruziyet, Riskin Karakterizasyonu, Risk minimizasyonu, Türkiyede ilgili çevresel risk mevzuatları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Risk nedir, tanımı ve kabuller
2.Teknolojiye bağlı çevresel riskler
3.Hasar, maruziyet, tehlike ve risk
4.Çevresel risk yönetiminin esasları
5.Hata modeli, olay örgüsü ve risk profilleri
6.Çevresel risk yönetim organizasyonu ve güvenlik
7.Çevresel risk uygulamaları
8.ARA SINAV
9.Risk kontrol stratejileri
10.Potansiyel problemler ( Toksik emisyonlar, gıda sektörü ve sağlık riskleri)
11.Çalışma ve iş ve işyeri güvenliği, sağlığı ve hijyen
12.Teknolojik sistemlerde hata ve doğal hasarlar
13.Belirsizlik ve karar mekanizması
14.Çevresel risk konusunda düzenleyici politikalar ve kontrol amaçlı yasal düzenlemeler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Proje Sunma130
Seminer130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma717
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Seminer133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam73