Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi (TS 7/8) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kirlenmiş ortamları tespit etmek, arıtılabilirliğini incelemek ve uygulabilecek arıtma yöntemlerini belirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel Ardalı
Öğrenme Çıktıları
  1. Kirlenmiş sahaları tespit edebilme.
  2. Kirlenmiş sahaların temizleme ve iyileştirme yöntemlerini öğrenilebilmesi.
  3. Alternatif çözüm önerilerinin oluşturabiliyor olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Metcalf –Eddy,Wastewater Engineering, 1991 [2] Ahmet Samsunlu, Atık Suların Arıtılması, 2006. [3] İzzet Öztürk, Atıksu Arıtımının Esasları, 2006 [4] İzzet Öztürk, Atıksu Mühendisliği, 2017 [5] Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012 [6] Yapay Sulakalanlar El Kitabı, Tübitak, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toprak ve yeraltı suyundaki kirletici maddeler ve çevresel etkileri. Çevresel risk değerlendirmesi.Toprak kirlenmesinde sınır değerler ve kalite sınıfları. Zemin iyileştirmesi araştırması ve kirlenme boyutlarının belirlenmesi. Uygun iyileştirme teknolojilerinin seçim süreci. İyileştirme planlarının uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi. Tehlikeli atıklarla kirlenmiş zeminlerde uygulanabilir ıslah çalışmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre kirliliği oluşturan maddelerin tespit edilmesi
2.Kirlenmiş sahaların tespit edilmesinde izlenecek yöntemler.
3.Kirlenmiş sahaların tespit edilmesinde izlenecek yöntemler.
4.Kirlenmiş saha özelliklerinin etkilerinin incelenmesi.
5.Kirlenmiş sahaların temizleme yöntemleri.
6.Kirlenmiş sahaların temizleme yöntemleri.
7.Ara sınav
8.Kirlenmiş sahaların iyileştirme yöntemleri.
9.Kirlenmiş sahaların iyileştirme yöntemleri.
10.Uygulama proje örneği incelenmesi.
11.Uygulama proje örneği incelenmesi.
12.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Takım/Grup Çalışması130
Alan Gezisi110
Seminer140
Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Final Sınavı için Bireysel Çalışma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı122
Alan Gezisi51470
Seminer133
Toplam75