Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB320 Temiz Üretim Teknikleri (TS 4) 927006 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Temiz üretim yaklaşımını öğrenme, uygulayabilme ve kirlilik önleme teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırıp, projelendirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülfem Bakan
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre Mühendisliği Temiz üretim Teknolojileri konusunda birikim ve proje yapabilme becerisi kazanır
  2. Temiz üretim teknolojilerini çeşitli endüstrilere uyarlar.
  3. Kirlilik izleme verilerinden yararlanarak bilgi sistemlerine dayalı kirlilik önleme yöntemleri oluşturur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical ProcessesAllen, David T. and David R. Shonnard, 2002, Prentice Hall PTRPollution Prevention: Fundamentals and PracticeBishop, P., 2000, McGrwa-Hill, Inc.Identification of Cleaner Production Improvement OpportunitiesKenneth L. Mulholland, 2006, John Wiley & Sons, Ltd.Birleşmiş Milletler(BM) Temiz Üretim Programı > http://www.uneptie.org/pc/cp/ABD Çevre Ajansı Kirlilik Önleme Sitesi > http://www.epa.gov/p2/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temiz üretimin ilkeleri; Temiz üretimin yararları ve engelleri; Kirlilik önleme ve kirlilik kontrolu yaklaşımları; Kirlilik önleme araç ve yöntemleri; Hammade, enerji ve atık denetleme; Atık minimizasyonu; Yaşam döngüsü analizi; Örnek uygulamalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temiz Üretim Yaklaşımlarına genel bir bakış
2.Kirlilik Önleme, Geri Dönüşüm, Arıtma ve Bertaraf etme
3.Kirlilik Önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
4.Kirlilik Kontrolü ve Kirlilik önleme yaklaşımlarının karşılaştırılması
5.Temiz üretim araç ve metodlarının araştırılması: Değerlendirme ve denetleme
6.Stratejik çevresel etki değerlendirme ve Yaşam Döngüsü değerlendirme
7.Temiz Üretim uygulamalarında Kimyasal Değerlendirme Esasları
8.Endüstrilerde Temiz üretim uygulamalarında Atık ve enerji Denetleme
9.Temiz üretim uygulamalarında geri dönüşüm ve geri kazanım pratikleri
10.ARA SINAV
11.Çevreye duyarlı Tasarım ve teknolojilerin irdelenmesi
12.Temiz üretim Teknolojisi uygulama projelerinin sunulması ve tartışılması
13.Temiz üretim Teknolojisi uygulama projelerinin sunulması ve tartışılması
14.Çevre Mühendisliği uygulamalarında temiz üretim teknolojilerinin uygulama pratiklerinin tartışılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Proje Hazırlama140
Seminer130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Sözlü Sınav130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Proje Hazırlama122
Seminer122
Toplam50