Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB329 Çevresel Nanoeknoloji(TS 3) 927006 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişen nanoteknolojinin özelliğinin incelenmesi, çevrsel mühendisliğinde kullanım olanaklarının araştırılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Nanoteknolojinin çevre mühendisliğine olan katkılarını öğrenir
  2. Nanoteknolojinin çevresel etkileri olup olmadığını inceler ve öğrenir
  3. Nanoteknolojik gelişmelerin anlamını kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Anonymous, 2005, Türkiye’de Nanoteknoloji, Bilim ve Teknik Dergisi Eki, Ankara• Booker, R., Boysen, E., 2005, Nanotechnology for Dummies, Wiles Publishing Inc,• Bhushan, B. (edit.), 2007, Handbook of Nanotechnology, Springer Berlin, New York• Erkoç, Ş., 2010, Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ Yayıncılık, Ankara• Joo, S.H., Cheng, I.F., 2006, Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science• Neumann, R.V.,2010, Nanotechnology and The Environment, Nova Science Publisher Inc.• Sellers, K. ve diğ.,2009, Nanotechnology and The Environment, CRC Press• Theodore, L., Kuntz, L.G., 2005, Nanotechnology:Environmental Implications and Solutions, Wiley InterScience• Wiesner, M.R.,Bottero, J.Y, 2007, Environmental Nanotechnology, McGraw-Hill Inc.• Tratnyek, P.G., Johnson, R.L., 2006. Nanotechnology for Environmental Cleanup, Nanotoday, 1.2. 44-48• Savage, N. vd., 2009. Nanotechnology Applications for Clean Water. William Andrew Inc.• Joo, S.H. Cheng, I.F., 2006. Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science Business Media, Inc.• Fan, M., vd. 2010. Environanotechnology, Elsevier B.V. UK• Carotta MC, Martinelli G, Crema L, Malagù C, Merli M, Ghiotti G, et al. Nanostructured thick-film gas sensors for atmospheric pollutant monitoring: quantitative analysis on field tests. Sens Actuators B 2001;76:336–42.• Pummakarnchana, O., Tripathi, N., Dutta, J., 2005. Air pollution monitoring and GIS modeling: a new use of nanotechnology based solid state gas sensors. Science and Technology of advanced materials, 6, 251-255.• Lu, Y., Li, D., 2002. Experimental Study of Nanometer Ti02 for Use as an Adsorbent for SO2 Removal. Dev. Chem. Eng. Mineral Process., 10(3/4), pp. 443-457.• Senkan, S. 2005. Nanostructured Catalytic Materials for NOx Reduction Using Combinatorial Methodologies. Proceedings — Nanotechnology and the Environment: Applications and Implications, Progress Review Workshop III. Arlington, VA. 26–28 October.• Buso, D. vd. 2008. Gold nanoparticle-doped TiO² semiconductor thin films : Gassensing properties. Alessandro Advanced Functional Materials, 18, 23, pp. 3843-3849, 2008.• Arshad, I. vd. 2008. Selectivity of Quartz Crystal Microbalance Gas Sensor Coated With Ti02-Porphyrin Nanocomposite Thin Films Towards Volatile Organic Compounds. leSE 2008 Proc. 2008, Johor Bahru, Malaysia.• Anonymous, 2007. A nanotechnology White Paper. EPA 100/B-07/001• TÜBİTAK. 2006. Türkiye’ de Nanoteknoloji Bilim ve Teknik. Aralık.2006. Ankara.• Akbulut, H. 2006. Karbon Nanotüpler Ders Notu. Sakarya Üniversitesi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Sakarya.• Baykara, T., vd. 2010. Nanoteknoloji ve Nano-Malzeme Süreçleri. TÜBİTAK Mam Malzeme Enstitüsü. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Nanoteknolojiye giriş, nano materyallerin tanınması, nanomateryallerin üretilmesi, nanomateryallerin ölçülme teknikleri, nano materyallerin su arıtımında kullanımı, nanomateryallerin hava kirleticilerinin ölçülmesinde ve arıtımında kullanılması, hidrojen depolamada nano materyallerin önemi, toprak kirliliğinde nano materyaller, nano materyallerin çevresel ve insan sağlığına etkilerinin incelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nanoteknolojinin Gelişimi
2.Nano Materyaller (Karbon-Fulleren-CNTler)
3.Nano Materyaller (Nanokil-Dedrimer-Miseller ve diğ.)
4.Nano Materyallerin Üretim Yöntemleri
5.Nano Materyallerin Ölçüm Yöntemleri
6.Nano Materyallerin Su Kirliliğinde Kullanımı
7.Nano Materyallerin Su Kirliliğinde Uygulama Örnekleri
8.Nano Materyallerin Yeraltı Suyu Kirliliğinde Kullanımı
9.Nano Materyallerin Katı Atık Kirliliğinde Kullanımı
10.Ara Sınav Haftası
11.Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Kullanımı
12.Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Uygulama Örnekleri-1
13.Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Uygulama Örnekleri-2
14.Nano Materyallerin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi-2
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar122
Rehberli Problem Çözümü818
Ev Ödevi188
Toplam50