Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı (TS 5/6) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri arıtma çamurun özellikleri, kaynakları,arıtılması ve geri kazanılması ve bertarafı konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Arıtma çamurlarının kaynaklarını ve özelliklerini bilir;
  2. Arıtma çamurlarının arıtma ve bertaraf yöntemlerini bilir ve uygular;
  3. Arıtma çamurlarının bertarafı için kurulan tesisleri işletir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Sanks, R.L., 1978. Water Treatment Plant Desing for The Practicing Engineer, Ann Arbor Science.-Topacık, D., 1987. Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi.- Thome-Kozmiensky,K.J.u.a (1987): Recycling von Klärschlamm 1.2.EF.Verlag. Berlin - Thome-Kozmiensky K.J.(1987): "Behandlung von Sonderabfällen 1" EF-Verlag.Berlin-Dizer,H.et al (1986) :"Untersuchung zur Entseuchung von Klärschlamm durch aerob-thermophile Behandlung" Korrespondenz Abwasser. H.8, S.703-709.-Sulzer A.G., 1976: Umweltfreundliche Klarschlamm-Hygienisierung mit Gammastrahlen. Winterthur. Scweiz.-Trinkwasserverordnunng, 1975 : (TV) Bundesgesetzblatt. Teil 1, Angale 2. BRD.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Arıtma çamuru tanımı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, çamur arıtım yöntemleri, stabilizasyon ve şartlandırma ve geri kazanım yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Arıtma çamurlarının tanımı
2.Arıtma çamurlarının kaynakları
3.Arıtma çamurlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
4.Arıtma çamurlarının bertaraf yöntemleri
5.Stabilizasyon ve şartlandırma
6.Kurutma
7.Yoğunlaştırma ve susuzlaştırma
8.Ara Sınav
9.Düzenli depolama
10.Termal yöntemler
11.Kompostlaştırma
12.Anaerobik çürütme
13.Mevcut bertaraf tesislerinden örnekler
14.Yasal mevzuat
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Seminer11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Toplam76